tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Uluslararası Ofis

Uluslararası ofis; Ada Kent Üniversitesi’nin uluslararası alanda bilinirliliğini artırmayı, üniversitenin bölümleri ve sağlanan burs fırsatları hakkında aday öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bunlara ilaveten uluslararası ofis Ada Kent Üniversitesi’nin uluslararası pazarda tanıtıcı faaliyetlerde bulunup öğrenci akışı sağlayacak olan acentelerle gerekli iş sözleşmelerinin hazırlanmasında ve imzalanan sözleşmelerin muhafaza edilmesinden de sorumludur.

 

Uluslararası ofisin sağlamış olduğu hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

  • Üniversite temsilcilerinin ve bölge ofislerinin Üniversitenin uluslararası pazarda etkili ve verimli tanıtımını yapabilmeleri için gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Üniversitedeki eğitim hakkında sorular yönelten aday öğrencilere (uluslararası) ya da ailelere email, sosyal medya vb. İletişim kanallarından dönüt vermek,
  • Uluslarası öğrencilerin eğitimsel düzeylerini kabul kriterleri doğrultusunda inceleyerek uygun görülen öğrencilere kabul mektuplarını hazırlamak ve teslim etmek
  • Uluslararası öğrencileri; makul fiyatlarda kalabilecekleri ve konforlu hissedecekleri konaklama merkezleri hakkında bilgilendirip yönlendirmek,
  • Uluslararası öğrencilerin ödemelerini ve kayıt işlemlerini takip etmek ve ilgili birimlerle istişare içinde olmak.