tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Eczacılık Fakültesi

Fakültemizi tercih etmeniz için çok nedeniniz var. Çünkü biz;
 • Genç ve dinamik akademik kadromuzla,
 • Öğrenci kulüplerimizle mesleki temaları da barındıran sosyal etkinlikler, kongreler ve kariyer günleri düzenleyerek eğitime renk katıyoruz.
 • KKTC’de klinik eczacılık eğitimlerindeki öncü rolümüzle, bu alana sahip olmanın gururunu taşıyoruz.
 • Farmasötik Kimya, Klinik Eczacılık ve Farmakoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla ilaç sanayinde çalışanlara, hastane eczacılarına ve serbest eczacılara işlerini aksatmadan eğitim alabilme imkanı sunuyoruz.  
 • İlaç metabolizması, kozmetoloji, iletişim becerileri gibi eczacılık müfredatında son yıllarda görmeye başladığımız dersleri okutuyoruz.
 • Modern eczacılık uygulamalarına uygun şekilde yenilenen Uygulama Eczanesi ve Farmasötik Bakım Birimimizde öğrencilerimize hasta odaklı eczacılık stajı yapma imkanı sunuyoruz.
 • İlaç endüstrisiyle ve büyük hastanelerle geliştirilen yakın ilişkiler sonucu öğrencilerimize köklü kuruluşlarda staj ve iş olanakları hazırlıyoruz. 
 • Öğretim üyelerimizle, eczacılık bilimi, eğitimi ve mesleğine katkı sunan değerli kitaplar kazandırıyoruz.
 • Teknik donanımı zengin araştırma laboratuarlarımızda yapılan projelerle bilim dünyasına kaliteli yayınlar üretiyoruz.
 • Eczacılık meslek örgütlerimiz tarafından yürütülen sürekli eğitim programlarına geniş çaplı bir akademik destek sağlıyoruz. 
 • Döner Sermaye İşletmesi ile ilaç endüstrisine danışmanlık, imha ve eğitim hizmetleri sunuyoruz. 
Eczacı Ne Demek?

Eczacı, doktor ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından reçete edilen ilaçları hazırlayıp satmak ve hastalara ilaç kullanımı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Eczacı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eczacının temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken yasal ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu temel sorumluluğun yanı sıra eczacının görev tanımı şunları kapsar;

 • Reçetenin uygunluğunu ve yasallığını kontrol etmek,
 • Doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları temin etmek,
 • Reçetenin, hastanın aldığı diğer ilaçlarla veya hastanın sahip olduğu herhangi bir tıbbi durumla negatif etkileşime girip girmeyeceğini kontrol etmek,
 • İlaçların; yan etkileri, uygun dozajı ve saklama koşulları hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Hastaların, reçeteli bir ilacı nasıl ve ne zaman almaları gerektiğini açıklamak,
 • Reçetelendirilmeyen, tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi tıbbi ürünleri satmak ve hastalara tıbbi cihazların kullanımı hakkında bilgi vermek,
 • Eczane dosyası, hasta profili, stok ve kontrollü ilaç reçetelerini kayıt altında tutmak,
 • İlaç siparişi ve tıbbi malzeme siparişi vererek stoğu korumak ve bunları doğru şekilde depolamak,
 • Tıbbi ekipman veya sağlık malzemesi seçimi konusunda müşterilere danışmanlık yapmak,
 • Hastaların ihtiyaç duydukları ilaçları almasını sağlamak için sigorta şirketleri ile birlikte çalışmak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.
Eczacı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Eczacı olmak için üniversitelerin beş yıllık eğitim veren Eczacılık Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı aranmaktadır.

Fakülteye Başvur

Fakülte İletişim Bilgisi

Eczacılık Fakültesi

Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa-KKTC

+90 (548) 829 8888
info@adakent.edu.tr

Sosyal Medya

Dilekçe ve Öneri Formu

Fotoğraf Galerisi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık ve sağlık sektörünün, eczacılara gereksinim duyduğu her alanda nitelikli insan gücünü yetiştirmek fakültemizin hedefidir. Eczacılık; ilaçların analiz yöntemleri, farmakolojik etkisinin devamlılığı, ilacın hastaya sunulması, emniyet, etkinlik ve maliyet bakımından en iyi biçimde kullanılması amacıyla gözetimi, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesinin esaslarını belirleyen, ilacı hastalara sunmanın yanında sağlığın geliştirilmesi ve hastalığın rehabilite edilmesi noktasındaki tüm görev, yetki, sorumluluk ve işlevlerdir.