tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Yatay ve Dikey Geçişler

YATAY GEÇİŞ

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçme işlemidir. Yatay Geçiş üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir. Ders muafiyet başvuruları, Ada Kent Üniversitesi’ne başvuru sürecinde ilgili akademik birimler tarafından değerlendirilir.

Kayıt için gerekli belgeler:

— 1 Adet Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopisi

— 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

— Sabıka Kaydı

— İkametgah Belgesi

— Dönemlik Eğitim Harcının Tümünün Veya İlk Taksitin Ada Kent Üniversitesi Banka Hesabına Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu

— Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınan Heyet Raporu (Son 6 Aya Ait)

— Yerleştiği Yıla Ait Ösym Sonuç Belgesi Ve Puan Tablosu

— Onaylı Transkript ve Ders İçerikleri

— Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumunun Olmadığına Dair Belge

— Ek- Madde1 ile Yatay Geçiş Yapılmadığına Dair Yazı

Başvuru için gerekli belgeler:

— Yatay Geçiş Başvuru Formu

— Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi

— Onaylı Transkript ve Ders İçerikleri

— ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi

— Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopisi

— Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.

Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

Not: Başvuru değerlendirmeleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, intibak işlemleri için kayıt aşamasında ders içeriklerini getirmeleri gerekmektedir.

KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ (GENEL NOT ORTALAMASI İLE) KOŞULLARI

 • İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 • Diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurusu için öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması gerekmektedir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
  • * İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası şartının sağlanması gerekmektedir.
  • * Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmeleri gereklidir
 • Yatay geçiş işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ” hükümleri çerçevesinde yapılır. Mevuat

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti: 

Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler. Daha önce başka bir üniversitede hazırlık programı alarak başarıyla tamamlayan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birisine sahip olan öğrencilerden belgeleri ilgili kurullar tarafından uygun görülenler hazırlık eğitiminden muaf olabilirler.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) BAŞVURU KOŞULLARI

 • Merkezi Yerleştirme Puanları için tıklayınız.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygulama ilkeleri için tıklayınız.

NOT: Butona tıklayarak indirdiğiniz formu eksiksiz bir şekilde doldurup info@adakent.edu.tr adresimize gönderiniz.

 

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu