tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Muhaceret İşlemleri

KKTC MUHACERET İŞLEMLERİNDE İZLENECEK BASAMAKLAR / STEPS TO BE FOLLOWED IN TRNC IMMIGRATION PROCEDURES

l. Siz değerli öğrencilerimizin muhaceret işlemlerini tamamlayabilmesi için öncelikle ilgili fakültelerinden ders kayıtlarını yaparak aktif öğrenci statüsünde olmaları gerekmektedir.

In order for our students to complete the immigration procedures, you must be active students bv registering fòr your courses at your respective faculties.

2. KKTC öğrenci izinleri sistemi olan  https://permissions.gov.ct.tr/login adresinde bulunan ‘şimdi kayıt ol’ ibaresine tiklayarak açılan sayfadaki bilgileri doldurup kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

You should complete the registration process by clicking ‘register now’ and filling in the information on the pop-up page on the TRNC student permits system at https://permissions.gov.ct.tr/login click ‘

3. Girilen bilgiler doğrultusunda e-posta ve telefonlarınıza muhaceret sayfası tarafından kullanıcı kodu ve şifreniz gönderilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda muhaceret sayfasına giriş sağlayabileceksiniz.

Your user code and password will be sent to your e-mails and phones according to the information entered on the immigration page. In accordance with this information, you will be able to enter to the immigration page.

4. Öğrenci izinleri başvuru sayfasında, kişisel bilgilerde hataların saptanması durumunda öğrenciler okulun Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak pasaport numarası ve kişisel bilgileri sistemde doğrulatması gerekmektedir.

If errors are detected in the personal information on the student permits application page, you should contact to the Directorate of the Student Registrar’s Office to verify your passport number and personal information in the system.

5. Öğrenci izinleri başvuru sayfasında, ilk olarak sağlık raporunuzun olup olmadığı ile ilgili soru ile karşılaşacaksınız.

On the student permissins application page, you will first see the question about whether you have a health report.

TC uyruklu öğrenci, T.C Sağlık Bakanlığına bağli tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alacağı, tüberküloz için akciger skopisi veya akciger grafisi ile HCV- HİV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya lab. Tetkik sonuç tarihi kayıt tarihini 2 ay geçmemek kaydıyla) öğrenci otomasyon sistemine PDF formatında yükleyecektir.

Yükleme işlemi bittikten sonra onay için bölge Devlet Hastanalerine gitmeleri ve raporlarını teslim etmeleri gerekmemektedir. Eğitim aldığı bölgedeki Devlet hastanesi sağlık raporları birimi yüklenen sağlık raporunu değerlendirip işlemin devam etmesini sağlayacaktır.

Laboratuvar tetkik sonucu KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde belirtilen tek hekim raporu ücreti üzerinden onaylanacaktır.

A foreign student must choose “I Don’t Have a Health Report”. The system will send you a message about the name of a nearest laboratory . Go to the specified laboratory and after 3 days of injection you should revisit the same labortory to finalize your process.

The result of the laboratory examination will be approved over the single physician report fee specified in the regulation on fees tariff of health institutions in force of the TRNC Ministry of Health.

Ancak, Bakanlığın ilave tetkik isteyeceği durumlarda Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecekler. Sağlık Raporu olmayan öğrenciler, sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır.

However, in cases where (the Ministry will require additional inspection, health institutions will pay full fees according to the fee tariff set out in the fees tariff regulation. Students who do not have a health report, will process the student permits through the automation system in order to receive a health report.

6. Sisteme yüklenen raporlar Sağlık Bakanlığının onayının ardından bir sonraki aşamaya ilerleyeceksiniz.

The reports uploaded to the syslem will be proceeded to the next Phase after the approval of the Ministry of Health.

7. Onaylarınızı aldıktan sonra, vergi dairesi kısmına geçiş hakkı elde ederek muhaceretinizi kaç yıllık yaptıracağınızı belirtip, sistemde size yansıyan vergi ücretini ödedikten sonra muhaceret dairesi kısmına geçerek öğrenci izni işlemlerinizi sonlandırmış olacaksınız. Ardından muhaceret dairesinin belgelerinizi hazırlamasını bekleyeceksiniz.

After receiving vour approvales you will be able to transfer to the tax office and specify how many years you will have your immigration and after paying the tax in the system you will be able to transfer to the immigration office and end your student permission process. Then you will wait for the immigration department to prepare your documents.

8. Hazır olan öğrenci izin belgeleri ile ilgili bilgi, kayıt esnasında belirtmiş olduğunuz telefon numarası ve/veya e-posta adresinize gönderilecektir.

The information about the student permission documents that are available will be sent to the Phone number and/or e-mail address that you specified during registration.

Ancak muhaceret dairesi belgeyi bastığı esnada size bu mesajı gönderdiği için belgenin üniversiteye ulaşma süresini göz önüne alınarak birkaç gün beklemeniz gerekmektedir.

However, since the Department of immigration sends you the message when printing the document, you should wait few days considering the length of time until the document reaches to the University.

Mesajı aldıktan sonra üniversitenizin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne pasaportunuzla birlikte başvurarak belgenizi alabileceksiniz.

After receiving the message you will be able to apply to the Directorate of Student Registrar’s Office of your university with your passport and receive your document.