ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 • Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve tüm öğrencilerimizin kayıtlarının tutulduğu, belgelerinin saklandığı, düzenlenip hazırlandığı bir birimdir.
 • Üniversitemizin, İdari Birimlerinden biri olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin üniversiteye kayıt anından mezun olana kadar iletişimde olacağı bölümümüzdür.
 • Üniversitemize gelen misafirlere mevcut programlar hakkında bilgi vererek başvuru sürecinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasına kadar etkin rol oynayan Öğrenci İşleri Birimi, ayrıca öğrencilerimizle ilgili her türlü belgenin hazırlanması; öğrenci belgesi, transkript, askerlik erteleme ve öğrenci bilgi güncelleme gibi çeşitli işlemleri de birim bünyesinde yürütmektedir.
 • Öğrenciler kayıt dönemlerinde gerekli evrakları tamamlar ve kaydı oluşturulur. Öğrenciler bilgilerinde değişiklik olması durumunda bilgi veya belge ihtiyacı durumunda öğrenci işlerine başvurabilir.
 • Kayıt sırasında teslim edilen orijinal evrakların (diploma vs.) saklanması bu birime ait olup kayıt silme, ilişik kesme gibi durumlarda evrakların asılları öğrenci işlerinden geri temin edilir.
 • Mezun olacak öğrencilerin diploma hazırlanması ve mezuniyet koşullarının kontrolü de bu birim tarafından yürütülür.
 • Eğitim-öğretim süresi boyunca; ders kayıtlarının tutulması, sistemdeki not girişinde meydana gelen aksaklıklar birimimiz tarafından çözümlenir.

BİRİMİN GÖREV TANIMI:

 • Öğrencilerin kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, askerlik tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili dokümanlarını hazırlamak.
 • Öğrencilerin kayıt kabul ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 • Öğrencilerle kurum ve/veya kuruluşlardan gelen duyuruları yapmak,
 • Öğrenci kimlik kartlarının basılması için liste oluşturmak ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,
 • Günlük öğrenci işlemleri için öğrenci belgesi ve transkript belgeleri hazırlamak,
 • Öğrencilerin KKTC ve TC’de askerlik erteleme için gerekli işlemlerini yürütmek,
 • Eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma/kayıt dondurma, intibak işlemleri gerçekleştirmek,
 • Akademik Takvimin uygulanması,
 • Yatay ve Dikey Geçişle ilgili iş ve işlemler,
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerle ilgili iş ve işlemler,
 • Yaz Okulu için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi.

Ders Kaydı: Dönem içinde alınacak derslerin seçilmesi işlemidir.

Kayıt Dondurma: Herhangi bir haklı sebepten dolayı üniversite öğrenimine devam edemeyecek durumda olan kişiler için üniversiteler kayıt dondurma olanağı sunarak, bu kişilerin belirli bir süre sonunda öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilme hakkı sunmaktadırlar.

Kayıt Silme: Öğrenciler Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir.

Ders Muafiyeti: Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler.

Akademik Takvim: Öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversite web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir.

Öğrenci Asistan: Minimum 2,50 ortalaması olan öğrenciler idari birimlere başvuruda bulunabilir, ders programlarının uygunluğu göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınır.

Notlar: Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir. Ders değerlendirmelerinde kural olarak bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan değerlendirme yöntemi kullanılır. Senato gerekli görülen hallerde bazı bölümler/programlar için bağıl not sistemi esasını benimseyebilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi: Öğrencilerin akademik ve finansal bilgilerini içeren sistemdir.Tıklayınız.

 Talep Edilenler:

 • Öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi, ders içeriği, askerlik tecil belgesi …
 • Öğrenci kimlik kartı
 • Formlar: Kayıt silme, kayıt dondurma, not itiraz formu, yaz okulu talep formu, ders muafiyet formu …