tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Engelsiz Eğitim

Eğitim hakkının toplumu oluşturan bütün bireyler için en önemli Anayasal haklardan biri olduğu bilincinden yola çıkarak; özel öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim-öğrenim yaşamlarını bu doğrultuda kolaylaştırmak için gerekli önlemleri almak, bu yönde düzenlemeler yapmak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek temel önceliklerimizdendir.

Ada Kent Üniversitesi olarak bütün birimlerimizle; öğrencilerimizin çeşitliliğinin ve farklılığının bilincinde, kültürel açıdan duyarlı ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmanın öneminin farkında olarak, engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaları kaldırmak ve kendi farkındalıklarını birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerinde yardımcı olma misyonuyla hareket etmekteyiz.

Ada Kent Üniversitesi’nde eğitim gören tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak, yükseköğrenim düzeyindeki öğrenciler ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine engelli veya engelli öğrenciyi bunun getirdiği sınırlılıkları, yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek temel amaçlarımız arasındadır.

Özel ihtiyacı olan öğrencilerin üniversitenin akademik, fiziksel alt yapı ve sosyal tüm imkanlarından eşit düzeyde yararlanabilmeleri için gerekli çalışmalarda bulunarak onlara tüm alanlarda fırsat eşitliğini yaratmak önceliğimizdir. Engelli öğrencilerin öncelikli katılımı esas tutularak tüm faaliyetlerde üniversitenin ilgili diğer birimleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütüp, tüm imkanların erişebilirliklerini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermek üzerine sorumluluk bilinciyle öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

Bunun yanı sıra bu süreçlerin işlemesinde birime başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir. Öğrencilerle ilgili hiçbir bilgi herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.

Engellilerin topluma etkin ve sorumlu olarak katılımına olanak sağlamanın çağdaş bir yükümlülük olduğu bilinciyle, Üniversitemiz “Engelli Öğrenci Desteği” ile eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alan faaliyetlere yer vermektedir. Bu doğrultuda, engelli öğrencilerimize sunmuş olduğumuz faliyetler;

  • Kampüs binası içi erişim kolaylığı
  • Rampa ve asansör
  • Engelli tuvaletleri
  • Engelli park yeri