tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Yönetim Kurulu

Ada Kent Üniversitesi Yönetim Kurulu

Kurulu ve İşleyişi

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 
Görevleri

Üniversite yönetim kurulu; idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,  
  5. 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır
YÖNETİM KURULU
 
Rektör  Başkan
Diş Hekimliği Dekan V. Prof. Dr. Atilla Berberoğlu
Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Gülyüz Debeş
Hukuk Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Gürkan Pamukçu
Üye Prof.Dr. Atilla Berberoğlu
Üye Prof. Dr. Mustafa Necat Tuncer
Üye Doç.Dr. Murat Serhat Sarısözen