tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Yaz Okulu

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI

1. Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 7 haftadır.
2. Üniversitemizde açılan yaz öğretimine, Üniversiteye giriş yılına ve tabi olduğu müfredata bakılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
3. Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yaz öğretiminde ders alabilmeleri için, öğrencisi oldukları asıl programda en az bir dönem ders almaları gerekir.
4. Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin 8’inci fıkrası ile 33’üncü maddesine istinaden ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)
5. Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
6. Disiplin cezası (uzaklaştırma) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam eden öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
7. Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
8. Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz.
9. Öğretim elemanları, yaz öğretiminde haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir.
10. Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu), yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır. İki farklı eşdeğerlik çıkartılması gerekmektedir. Bu eşdeğerliklerin Bahar dönemi dönem sonu sınavlarından önce belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

11. Kayıtlar sonunda açılan ve kapanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere
bildirilir.
12. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, açılması kesinleşen derslere kaydolan öğrenci sayısı
ile ödedikleri toplam tutarlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
13. Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİNE BAŞVURU YAPINIZ.

   ogrenciisleri@adakent.edu.tr

TEL NO: +90 392 444 39 90        +90 548 829 8010