tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, uzman bir psikolog tarafından bireysel ve danışma hizmeti çerçevesinde sunulmaktadır.

Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz, öğrenci dekanlığı ile iletişim kurarak
Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirilir. Üniversite
yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları stres, depresyon, kaygı/korku, Üniversite yaşamına
uyumda yaşanan zorluklar, aile içi çatışmalar gibi pek çok konuda başvurabilecekleri bir
danışmanlık hizmeti verilir. Öğrenci, güncel sorununu ve sebeplerini psikolojik danışmanı ile
birlikte tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirir. Öğrencilerimize
yeni yaşam koşullarına uyumlarını artırmalarında yardımcı olmak, yaşam problemleriyle baş
etme becerilerini ve bu problemlere olumlu bakış açılarını geliştirmek, alternatif çözüm yolları
üretebilmelerini desteklemek ve bu alternatifleri hayatlarına uygulayabilme kapasitelerini
geliştirmektir. Bu konuda verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan
öğrencilere psikoterapi uygulanmaktadır.