tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Tıp Fakültesi

Yurtiçinden ve yurtdışından tıp okumak için bizi tercih eden genç insanları, toplumun öncelikli sağlık gereksinimlerini karşılayacak iyi hekimler ve iyi bilim insanları olarak yetiştirmek hedefi ile hareket ediyoruz, bu amaçla programımızı ve eğitim ortamlarımızı tasarlıyoruz; sürekli değerlendirme ve geliştirme süreçlerini işletiyoruz. Bu iç değerlendirme süreçlerinin yanında program niteliğinin üst düzeyde sürdürülebilmesi için dış değerlendirmelere de çok önem veriyoruz. Eğitim programımız bu kapsamda akreditasyon süreçlerini tamamladı ve uluslararası yetkilendirmeye sahip.

Mezunlarımız nerede olursa olsun, tıbbın geniş çalışma yelpazesinde hangi alanı seçerse seçsin, iyi hekimliğin ve iyi bilim insanlığının ortak temel bilgisine, becerisine ve tutumuna sahip olmalarını isteriz. Yani hem iyi bir hekim hem de iyi bir bilim insanı olmak…

Topluma ve dünyaya duyarlı, sağlık savunuculuğu yapabilen ve bu anlamda sorumluluk alan; bilimsel düşünebilen, bilimsel bilgiye sahip çıkan ve bilgiyi toplum yararına kullanabilen; merak eden, araştırmacı, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme motivasyonuna sahip; teknolojiyi uygun şekilde kullanabilen, hastasını ve toplumun gereksinimlerini önceleyen, insancıl; iyi iletişim kuran, ekip olarak birlikte çalışabilen; etik değerleri ve insan haklarını özümsemiş evrensel hekimler olacak mezunlarımızın olmasını hedefliyoruz.

Bu yeterlikler temelinde programımızı oluşturduk. Temel ve klinik bilimler ile sosyal bilimlere ait bilgileri ve yöntemleri bütünleştirdik.

Tıp eğitimi programı, temel ve klinik bilimlerin entegre edilerek yapılandırıldığı ilk üç yıllık dönemin ardından, iki yıl klinik stajlar ve bir yıl intörnlük olmak üzere 3 fazdan oluşuyor. İlk üç yılda normal yapı ve fonksiyonlar ile patolojik değişimler ve hastalıklarla olan ilişkileri bir bütünlük içinde ele alınıyor. Ayrıca yine bu dönemde, Klinik ve Mesleki Beceriler Programı (CMPS) olarak adlandırdığımız, araştırma, tıbbın sosyal boyutu, iletişim ve temel klinik uygulamalar ile tıbbi etik ve profesyonellik becerilerinin yer aldığı, çok önem verdiğimiz bir programımız var. Bunun yanında, öğrencilerimiz tıbbın sosyal ve teknik alanlarında ilgi duydukları ve kendilerini geliştirebilecekleri çok sayıda ve farklı konularda açılan seçmeli ders ve projeleri (EMED) alma olanağına sahipler.

Klinik Stajlarda öğrenciler hastane ortamında hastalarla birebir karşılaşıyorlar ve klinik bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar.

İntörnlük döneminde ise bir yıl boyunca hastanede ve birinci basamakta klinik eğitmenlerin gözetiminde hekimlik uygulamalarına katılarak bu yıla kadar edinmiş oldukları bilgi ve becerileri bütünlüklü olarak uygulama olanağı buluyorlar.

Ada Kent Üniversitesi Tıp Fakültesi, bilime yatırım yapan; öğrencilerini araştırmaya ve bilgi üretmeye teşvik eden; programın yenilenmesi ve geliştirilmesine ve karar alma süreçlerine öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayan; klinik stajların yanında toplum içinde eğitime önem veren; yurtiçinde ya da yurtdışında tıbbın tüm alanlarında ilerlemeye hazır evrensel hekimler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurum olarak varlığını sürdürüyor.

Fakülteye Başvur

Fakülte İletişim Bilgisi

Tıp

Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa-KKTC

444 39 90
info@adakent.edu.tr

Sosyal Medya

Dilekçe ve Öneri Formu