tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

TÖMER

Hakkımızda

Adakent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi örgün ve online Türkçe eğitimi, sertifika sınavları, dil kampları vb. alanlarda çalışmalar yaparak yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sahasında varlık göstermektedir.

Misyonumuz

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen tüm bireylere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni bağlamında dört dil becerisinin kazandırılmasını sağlamak, örgün ve uzaktan eğitim ortamlarında en etkin şekilde Türkçeyi öğretmek ve dolayısıyla Türk kültürünü temsil gücünü arttırmak, Türkçe öğretimi alanına katkı sunacak çalışmalara uygulama sahası sunmak, Türkçenin öğretimine yönelik materyaller ve yayınlar hazırlamaktır.

Vizyonumuz

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini üniversitemiz bünyesinde ve uluslararası düzlemde gerçekleştirebilme olanağı sunan teknoloji eksenli model benimseyerek ve alanda uzman kadroları sürecin merkezine alarak dil-kültür çalışmaları yürütmektir.

Sınavlarımız

Yeterlilik Sınavı ve Kur sınavları olmak üzere iki tür sınav düzenlenmektedir.

Yeterlilik sınavı:

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört dil becerisi ölçülerek seviye belirlenir ve bu doğrultuda sertifikalandırma yapılır. Sertifika, Türkiye’deki üniversite TÖMER’lerinden alınan belgeleri kabul eden kurum ve kuruluşlarca geçerlidir.

Yeterlilik sınavı puan aralıkları şöyledir:

70 puan ve üstü C1,

60-69 puan aralığı B2,

50-59 puan aralığı B1,

40-49 puan aralığı A2,

25-39 puan aralığı A1.

Her beceri alanı 25 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ayrıca dört dil becerisinden bir tanesinin 12 puanın altında olması durumunda sınavda tespit edilen puan aralığına karşılık gelen seviyenin bir altına düşülmektedir.

Kur Sınavı:

A1, A2, B1, B2 seviye sonlarındaki yeterliliklerin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen sınavdır. Öğrencinin katıldığı sınavdan 60 puan ve üstünde puan alması durumunda devam ettiği kurun bir üst aşamasına geçme yeterliliğine sahip olduğu sonucuna ulaşılır. Dört dil becerisinden bir tanesinin 12 puanın altında olması durumunda yeterliliği sağlayamamaktadır.

Online Türkçe Kurslarına Başvuru ve Kayıt

Adakent -Türkçe Öğrenim Merkezinde A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde Türkçe kursları düzenlenmektedir. Katılımcılara zenginleştirilmiş online platformlar vasıtasıyla Türkçe öğrenme imkânı sunulmaktadır.

 

Almış Olduğunuz Tömer’i Buradan Kontrol Edebilirsiniz