tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Eğitim Fakültesi – Programlar

I.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
BİL105 Bilişim Teknolojileri Zorunlu Dersler 3+0 5.0
İNÖ137 Okuma Becerileri I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
İNÖ139 Yazma Becerileri I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
İNÖ141 Dinleme ve Sesletim I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
İNÖ143 Sözlü İletişim Becerileri I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
ÖMB105 Eğitime Giriş Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB110 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
TAR181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Dersler 2+0 3.0
TÜR131 Türk Dili I Zorunlu Dersler 3+0 5.0
  Yabancı Dil Dersleri     3.0
Toplam 30

 

II.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ138 Okuma Becerileri II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
İNÖ140 Yazma Becerileri II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ142 Dinleme ve Sesletim II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ144 Sözlü İletişim Becerileri II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ146 İngilizcenin Yapısı (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
ÖMB107 Eğitim Felsefesi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB112 Eğitim Psikolojisi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
TAR182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Dersler 2+0 3.0
TÜR132 Türk Dili II Zorunlu Dersler 3+0 5.0
  Yabancı Dil Dersleri     3.0
Toplam 30

 

III.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ219 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ221 İngiliz Edebiyatı I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 4.0
İNÖ223 Dilbilimi I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ225 Eleştirel Okuma ve Yazma (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB114 Öğretim Teknolojileri Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İLT225 İnsan İlişkileri ve İletişim Genel Kültür (S) 2+0 3.0
İNÖ231 Dünya İngilizceleri ve Kültür (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ233 Kitle İletişiminde İngilizce (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
ÖMB215 Eğitimde Program Geliştirme Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
ÖMB219 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
SBÖ201 Medya Okuryazarlığı Genel Kültür (S) 2+0 3.0
  Meslek Bilgisi (S)     4.0
  Genel Kültür (S)     3.0
  Alan Eğitimi (S)     4.0
Toplam 52

 

IV.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
ARY214 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ222 İngiliz Edebiyatı II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 4.0
İNÖ224 Dilbilimi II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ230 İngilizce Öğretim Programları (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ232 Dil Edinimi (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
OKÖ206 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ226 İngilizce Öğretiminde Drama (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ228 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İŞL232 Ekonomi ve Girişimcilik Genel Kültür (S) 2+0 3.0
KÜL206 Kültür ve Dil Genel Kültür (S) 2+0 3.0
ÖMB208 Eleştirel ve Analitik Düşünme Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
ÖMB218 Eğitimde Proje Hazırlama Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
SAN108 Sanat ve Estetik Genel Kültür (S) 2+0 3.0
TİY232 Eğitimde Drama Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
  Meslek Bilgisi (S)     4.0
  Genel Kültür (S)     3.0
  Alan Eğitimi (S)     4.0
Toplam 59

 

V.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ341 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I (ENG) Zorunlu Dersler 3+0 5.0
İNÖ343 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I (ENG) Zorunlu Dersler 3+0 5.0
İNÖ345 Dil ve Edebiyat Öğretimi I (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB307 Sınıf Yönetimi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB309 Eğitimde Ahlâk ve Etik Zorunlu Dersler 2+0 3.0
İNÖ347 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ349 Dil ve Toplum (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ359 Mikro Öğretim (ENG) Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
MÜZ393 Türk Musikisi Genel Kültür (S) 2+0 3.0
ÖMB315 Çocuk Psikolojisi Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
ÖMB317 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
ÖMB319 Kariyer Planlama ve Geliştirme (ENG) Genel Kültür (S) 2+0 3.0
  Meslek Bilgisi (S)     4.0
  Genel Kültür (S)     3.0
  Alan Eğitimi (S)     4.0
Toplam 56

 

VI.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ342 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II (ENG) Zorunlu Dersler 3+0 5.0
İNÖ344 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II (ENG) Zorunlu Dersler 3+0 5.0
İNÖ346 Dil ve Edebiyat Öğretimi II (ENG) Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB316 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ÖMB318 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ETK302 Bilim ve Araştırma Etiği Genel Kültür (S) 2+0 3.0
İNÖ320 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ324 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ326 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ328 Edimbilimi ve Dil Öğretimi (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
KÜL195 Gönüllülük Çalışmaları Alan Eğitimi (S) 1+2 4.0
ÖMB320 Öğrenme Güçlüğü Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
  Meslek Bilgisi (S)     4.0
  Genel Kültür (S)     3.0
  Alan Eğitimi (S)     4.0
Toplam 57

 

VII.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ417 Öğretmenlik Uygulaması I (ENG) Meslek Bilgisi (Z) 2+6 10.0
İNÖ419 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme (ENG) Alan Eğitimi (Z) 3+0 3.0
İNÖ421 Çeviri (ENG) Alan Eğitimi (Z) 3+0 3.0
İNÖ425 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
İNÖ427 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi (ENG) Alan Eğitimi (S) 2+0 4.0
ÖMB411 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Meslek Bilgisi (Z) 2+0 3.0
ÖMB415 Açık ve Uzaktan Öğrenme Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
ÖMB417 Kapsayıcı Eğitim Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
ÖMB419 Karşılaştırmalı Eğitim Meslek Bilgisi (S) 2+0 4.0
THU202 Topluma Hizmet Uygulamaları Genel Kültür (Z) 1+2 3.0
  Meslek Bilgisi (S)     4.0
  Alan Eğitimi (S)     4.0
Toplam 50

 

VIII.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ416 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme (ENG) Alan Eğitimi (Z) 3+0 4.0
İNÖ418 Öğretmenlik Uygulaması II (ENG) Meslek Bilgisi (Z) 2+6 15.0
ÖMB413 Okullarda Rehberlik Meslek Bilgisi (Z) 2+0 3.0
  Meslek Bilgisi (S)     4.0
  Alan Eğitimi (S)     4.0
Toplam 30

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNÖ310 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
TÜR216 Contrastive English-Turkish Phonology and Morphology (Kar. S (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
EDB254 Doğa ve Edebiyat (ENG) Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
EDB351 Film ve Edebiyat (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
İNÖ352 Sosyodilbilime Giriş (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
İNÖ371 Pragmatik (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
TÜR313 Turkish Syntax (Türkçe’nin Yapısı) (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
İNÖ309 Çağdaş İngiliz Şiiri (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
İNÖ356 Romantik Dönem Şiiri (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
İNÖ481 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi (ENG) Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Fotoğraf Galerisi

Fakülteye Başvur

Fakülte İletişim Bilgisi

Eğitim

Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa-KKTC

+90 850 480 43 03
info@adakent.edu.tr

Sosyal Medya

Dilekçe ve Öneri Formu

Ada Kent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi olarak tüm öğrencilerinizin, ailelerinin ve içinde yaşadıkları toplumların hayatlarında büyük değişiklikler yaratacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Hayat boyu süren hizmet kariyerinin temeli olarak bilinen teori ve pratiğin öneminin bilincinde olup, İngilizce Öğretmenliği alanında kapsamlı lisans programı sunmaktayız.