tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Aile Hukukunda Arabuluculuk Sempozyumu Gerçekleşti.

 

3 Oturum gerçekleşen Sempozyumda ;
1.Oturum:
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Pervin
-(Arb.Ayşe Dilek Ergüler)
Eşler Arasındaki Mal Varlığı ve Boşanma Davalarında Aile Arabulucuğu Uygulamaları
-(Doç.Dr.Yasemin Güllüoğlu)
Aile Arabuluculuğu Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi
-(Arb.Şebnem Akçınar)
Aile Arabuluculuğunun Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromunun Çözüm Yolları
Somer
2.Oturum:
Oturum Başkanı:Prof.Dr.M.Serhat Sarısözen
-(Prof.Dr.Pervin Somer)
Güç Dengesizliğinin Aile Arabulucuğundaki Yansımaları
-Prof.Dr.Cumhur Rüzgaresen
Mukayeseli Hukukta Aile Hukuku Arabuluculuğu
-Doç.Dr.Barış Toraman
Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu
-Dr.Öğr.Üy.Gözde Erkin
Aile Hukukunda Arabuluculuğun Felsefi Temelleri
3.Oturum:
Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üy.Gözde Erkin
-(Prof.Dr.M.Serhat Sarısözen)Aile Hukukunda Arabuluculuğun Rolü
-(Cansu Sefer)Aile Arabuluculuğunda İletişimin Rolü
-(Dr.Öğr.Üy.Gülnur Erdoğan)
Aile Arabulucuğunda Güç Dengesi
KAPANIŞ:-SORU/CEVAP