tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Sistem ve Ağ

Sistem Görevleri

Windows ve linux tabanlı sunucuların kurulum, yönetim ve denetimi,
• Sunucuların performans ölçümü ve bakımı,
• Sunucularda ilgili kullanıcılar için yetkilendirme yapılması,
• Sunucuların programlar aracılığıyla izlenerek (monitoring) sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması,
• Sunucuların yedekleme işleri,
• Web servis ve sunucusu kurulumu, yönetimi ve denetimi,
• Load Balancer yönetimi,
• Veritabanı Cluster kurulumu, yönetimi ve denetimi,
• Sanallaştırma ortamı kurulumu, yönetimi ve denetimi,
• Sistem arızalarının tanımlanması, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlemlerin yapılması,
• Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarına göre gereken işlemlerin yapılması,
• Yayınlanan internet adreslerinin, alan adı sistemleri (DNS) aracılığıyla yönetimi,
• Vekil sunucu (Proxy) servislerinin yönetim ve denetimi,
• 5651 sayılı kanun kapsamında log yönetimi, düzenlenmesi ve kontrolü,
• E-posta hesaplarının açılması ve kapatılması, sorun yaşayan kullanıcılara yardım,
• Kablosuz ağ kullanıcılarının hesaplarının yönetimi,
• Web tabanlı e-posta servisinin yönetimi,
• Standartlara ve kurallara uygun sistem yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Kablosuz Ağ Grubunun Görevleri

• Üniversite kablosuz ağ altyapısının fiziksel kurulumu, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilerek sorunların çözülmesi,
• Gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellenmesi,
• Yerleşkelere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz ve güvenli kablosuz internet erişiminin sağlanması,
• Üniversite kablosuz ağ altyapısını iyileştirme ve geliştirme amaçlı projelerin hazırlanması,
• İnternet kullanım trafiğinin sürekli izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması,
• Üniversite birimlerindeki son kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulunması, bu çözümlerin üst amire iletilmesi,
• Sorumluluğundaki cihazların periyodik bakım, kontrol, arıza, yenileme, teknik şartnamesinin hazırlanması işleri,
• Üniversitemiz birimlerinin kablosuz bilgisayar ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek verilmesi,
• Kurum dışına yaptırılacak kablosuz ağ altyapısı gibi görev alanına giren işler için şartname hazırlama ve proje yönetimi,
• Standartlara ve kurallara uygun ağ kullanımı/yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması,
• 7/24 Sistem odasının ortam izleme sensörleri (Sıcaklık, sıvı, nem, sarsıntı) ve kameralar ile sürekli izlenmesi,
• Sistem odasındaki iklimlendirme sistemi ve ortam izlem sistemlerinden gelen uyarı mesajları veya telefon aramaları sonrasında gerekli kontrollerin yapılması, tespit edilen sorunlara müdahale edilmesi, sorunun çözülemediği durumda bakım hizmeti alınan servisin çağırılması en kısa sürede alarm durumunun giderilmesi ve ilgili kişilere bilgi verilmesi,
• Sistem odasının rutin kontrollerinin yapılması,
• Sistem odasında bulunan sunucuların çalışması için uygun sıcaklık ve nem değerlerini sağlayan iklimlendirme sisteminin periyodik bakımları yetkili firmalara yaptırılması,
• Sistem odasında bulunan FM-200 gazlı yangın söndürme sisteminin periyodik bakımlarının yetkili firmalara yaptırılması,
• Sistem odasına eklenecek ya da çıkarılacak cihazlar için gerekli araştırma, planlama ve düzenlemelerin yapılması,
• Sistem odasında gerekli iyileştirme ve altyapı çalışmalarının projelendirilmesi,
• Server odasında bulunan güç kaynaklarının ve odanın soğutma sistemine ait klimaların periyodik bakımlarının yetkili servislere yaptırılarak oluşabilecek sorunların en aza indirilmesi,
• Server odasında çalışan güç kaynakları ve akü gruplarının uygun çalışma koşularının (sıcaklık, sıvı, nem) sağlanması için gerekli rutin kontrollerin yapılması, sensörlerden gelen uyarılar (E-posta, telefon araması) sonrası gerekli müdahalenin yapılması,
• Server odasında meydana gelen arıza sonrası yapılan müdahalenin yeterli olmaması durumunda yetkili servislere arıza bildirilerek en kısa sürede giderilmesinin sağlanması,
• Server odasında gerekli iyileştirme ve altyapı çalışmalarının projelendirilmesi,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.

Kablolu Ağ Grubunun Görevleri

• Üniversite kablolu ağ altyapısının fiziksel kurulumu, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilerek sorunların çözülmesi,
• Gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellenmesi,
• Yerleşkelere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz ve güvenli kablolu internet erişiminin sağlanması,
• Üniversite ağında bulunan IP bloklarının, tahsis edilmiş oldukları birimlere ve birimlerde bulunan kullanıcı sayılarına göre düzenlenmesi,
• Üniversite ağını dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruyan ve Üniversite ağından dışarıya doğru yapılacak saldırıları engelleyen fiziksel ve sanal güvenlik duvarlarının yazılımlar vasıtasıyla yönetimi,
• Üniversite kablolu ağ altyapısını iyileştirme ve geliştirme amaçlı projelerin hazırlanması,
• Anahtarların sağlık durumlarının (ping süreleri, işlemci ve bellek kullanımlarını) bilgiislem@adakent.edu.tr ve samet.gokalp@adakent.edu.tr adreslerindeki programlar vasıtasıyla izlenmesi, meydana gelen sorunların tespiti ve çözümü,
• Üniversite ağının güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,
• İnternet kullanım trafiğinin sürekli izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması,
• Ada Kent Üniversitesinde çalışan ve Üniversite personelinin ağa bağlanabilmesi sağlayan ve yetkisiz kişilerin girmelerini engelleyen kimlik doğrulama sisteminde, talep eden personelin cihazlarının fiziksel adreslerinin e-posta hesapları ile eşleştirilmesi,
• Birimlerden resmi yazı ile gelen erişim isteklerinin Başkanlık tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanması ve resmi yazıyla cevap verilmesi,
• Üniversitemizde çalışan, ancak kurum dışındaki yazılım firmalarının erişimine de açık olması
gereken sunuculara güvenli ve kayıtlı kurum dışı erişimin sağlanması,
• Dışarıdan Üniversite ağı içindeki kaynaklara erişim için kullanılan VPN sisteminin yönetimi ve VPN kullanıcılarının güvenlik duvarı üzerinde oluşturulması, kullanıcı adı ve parolalarının belirlenmesi, kullanıcının e-posta adresine sistemi nasıl kullanacağını anlatan dokümanın gönderilmesi,
• Üniversite birimlerindeki son kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulunması, bu çözümlerin üst amire iletilmesi,
• Sorumluluğundaki cihazların periyodik bakım, kontrol, arıza, yenileme, teknik şartnamesinin hazırlanması,
• Üniversitemiz birimlerinin kablolu ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek verilmesi,
• Kurum dışına yaptırılacak kablolu ağ altyapısı gibi görev alanına giren işler için şartname hazırlama ve proje yönetimi,
• Standartlara ve kurallara uygun ağ kullanımı/yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması,
• Sistem odasında bulunan sunucuların çalışması için gerekli olan ağ altyapısının kurulumu ve geliştirilmesi,
• Sistem odasına eklenecek ya da çıkarılacak cihazlar için gerekli araştırma, planlama ve düzenlemelerin yapılması,
• Üniversitemiz birimlerinde bulunan sistem odalarının takip, bakım ve iyileştirmelerinin yapılması,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eşgüdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.