Prof.Dr. Haluk Kabaallioğlu

 Prof.Dr. Haluk Kabaallioğlu

Prof.Dr. Haluk Kabaallioğlu

Görevi Rektör Danışmanı

İletişim Bilgileri

Telefon 0392 444 39 90
E-Posta haluk.kabaalioglu@adakent.edu.tr
Faks 0392 365 39 90
Web Sitesi http://halukkabaalioglu.com

Özgeçmiş Bilgileri

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, California'da Marina High School'dan mezun olduktan sonra 1970 yılında Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1973 yılında, New York'ta Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde(Columbia University School of Law) Hukuk Masteri (Master of Laws LL.M.) yapmıştır. Columbia Uluslararası İlişkiler Fakültesi'ne (Columbia University School of International Affairs) advanced standing ile kabul edilen Kabaalioğlu, daha sonra bir yıl süreyle de Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar Araştırma Merkezi'nde (University of Pennsylvania School of Law Centre to Study Securities Regulation and Financial Institutions) konuk araştırmacı olarak görev yapmıştır. Hollanda'da Lahey Devletler Hukuku Akademisi The Hague Academy of International Law tarafından "Doctoral Scholar" seçilen Kabaalioğlu, 1974 yılından itibaren 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 yıllarında adı geçen Akademi'nin Lahey'de Barış Sarayında (Peace Palace) gerçekleştirdiği Devletler Umumi ve Hususi Hukuku kurlarını izlemiştir. Ayrıca Lahey Devletler Hukuku Akademisi Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin 1979 ve 1983 oturumlarında görev almıştır.


1978 yılında ikinci Hukuk masterini (LL.M. Master of Laws in International and Comparative Law), Brüksel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Vrije Universiteit Brussel) cum laude derecesi ile tamamlamıştır. Daha sonra Brüksel'de, AB icra organı Avrupa Komisyonu Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası Genel Müdürlüğü'nde(Directorate General for Financial Institutions and Securities Markets) ve Strasbourg'da Avrupa Konseyi Hukukİşleri Genel Müdürlüğü'nde (Council of Europe Directorate of Legal Affairs) staj yapmıştır.

1972 yılında kısa bir süre, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku kürsüsünde asistanlık yapan Kabaalioğlu, 1978 yılında aynı üniversitede "hukuk doktoru" ünvanını almıştır. 1980 yılında, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Baş Hukuk Müşaviri olarak göreve başlayan Kabaalioğlu, 1982'de Marmara Üniversitesi' ne geçmiş ve 1983 de Kara ve Deniz Ticareti Hukuku doçenti, 1988 de profesör olmuştur. Kabaalioğlu, değişik tarihlerde Marmara Üniversitesi dışında Deniz Harp Okulu, Boğaziçi, İstanbul, Yeditepe Üniversitelerinde dersler vermiştir.


1984-1995 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve DokümantasyonMerkezi'nin ve 1987-1995 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nün kurucu müdürlüklerini yapmıştır. 1985-1986 döneminde ise, MÜ Çağdaş İşletmecilik Eğitim programının kurucu müdürü olarak çalışmıştır.

Senior Fulbright Scholar olarak Charlottesville'de Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Jean Monnet Fellow olarak da Şoransa'da Avrupa Üniversite Enstitüsü'nde (European University Institute), birer yıl görev alan Halûk Kabaalioğlu, yurt dışında altmıştan fazla üniversite ve enstitüde ders, konferans ve seminerler vermiştir. 1997-1999 yılları arasında, Şnlandiya'da Lappland ÜniversitesiUluslararası ve Mukayeseli Hukuk Master programında, Çok Uluslu İşletmeler ve Uluslararası Ticaret Hukuku konusunda dersler veren Kabaalioğlu, ayrıca 1999 yılında Lüksemburg Uluslararası Üniversite Enstitüsü-Institut UniversitaireInternational Luxembourg'da, Türk Rekabet Hukuku derslerini vermiştir.

1990-1994 yılları arasında, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreterliği, bir dönem KKTC de Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulunan Prof.Dr. Halûk Kabaalioğlu, 1998-2002 tarihleri arasında da Brüksel'de AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Uzman Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar İstanbul Ticaret Odası'nda müşavir olan Kabaalioğlu, 1993 den bu yana İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olup; 2007 yılında Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir.


Ayrıca Turkish Universities Association in EC Studies TUNAECS başkanlığını da sürdüren Kabaalioğlu, dört yıldır ders verdiği Brüksel Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CERIS'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunmaktadır.

Başlıca Eserleri:
- Çok Uluslu İşletmeler Hukuku (Çok Uluslu İşletmelerin Gelişimi-Özellikleri-Ortaya -Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Yolları), İstanbul 1982.
- Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İdare Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul 1983. - Deniz Hukuku, Deniz Harp Okulu, 1983.
- Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul 1985.
- Gümrük Birliği, Şnans Dünyası Yayını, 1996
- Avrupa Birliği ve Kıbrıs, İstanbul 1997


Son yıllarda yayınlanan bazı makaleleri:
- "Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union", in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union - La politique communautaire de laconcurrence face a la mondialisation et a l'élargissement de l'Union européenne (ed. Jean-François Bellis)Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s. 135-190).
- "The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective" in Parameters of Partnership: The U.S.- Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 1999 (s.19-68).
- "Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart?" Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999. (s. 109-166).
- "Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union" in The European Union in a Changing World -L'Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998. (S. 385-428).
- "The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession" in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d'Etudes Juridique Européennes, University of Liege, EuropeanInteruniversity Press, Brussels, 1997. (s. 115-160).
- The Cyprus Situation and Dilemnas created by the European Union Approach" in Two Peoples and Two States in Cyprus at the Eleventh Hour, Proceedings of a seminar held at the Turkish Embassy in London, 2001 (p.69- 101). Ayrıca Why Cyprus Entry into the European Union would be Illegal, Proceedings of a panel discussion held at the Turkish Embassy in London, 2002.
- “The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession” in Regionalism and Multilateralismafter the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d’Etudes Juridique Européennes, University of Liege, EuropeanInteruniversity Press, Brussels, 1997, pp. 115-160).
- Haluk Kabaalioğlu: “Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union”in The European Union in a Changing World –L’Union Européenne dans un Monde en Transformation, ASelection of Conference Papers,European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 1998, pp
- “The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective” in Parameters of Partnership: The U.S.- Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pp.19-68.
- “Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart?” Marmara Journal of European Studies,Vol.7, 1999, pp. 109- 166.
- “Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union”, in The Community Competition Policy inthe Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union – La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l’élargissement de l’Union européenne (ed. Jean-François Bellis) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s. 135-190).
- "Avant-Propos", Les Chemins de la Turquie vers L'Europe, sous la direction de Pierre Chabal et Arnaud de Raulin, Artois Presses Université, Arras/Paris, 2002, pp. 13-18.
- "EU-Turkey Customs Union : Has the Association Advanced far enough to justify envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising from membership?'" Wulfdiether Zippel(hrsg.) Spezifika einer Südost- Erweiterung der EU –Die Türkei und die EU-Türkei Beziehungen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003 pp. 73-89.
- Andrea Ott, Alan Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences, In cooperation with Yeditepe and Maastricht Universities, IKV Publications, No: 250, Istanbul, 2011.
- “Turkey’s Relations with the European Union: Customs Union and Accession Negotiations”, in Haluk Kabaalioğlu, PeterChristian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012, pp.11-24.
- “Türkiye’nin AB Üyesi Olmasının Dünya Barışı ve İstikrarı Açısından Önemini Vurgulamak Gerekir”, TT Magazin, Eylül-Ekim 2007, No:21, s.106-108.
- “Türkiye-AB İlişkileri ve İş Dünyası”, Insight Yased, Kasım 2007, No:29, s.28-33.
- “Vize Konusunda AP’nin İlke Kararı Dikkate Alınmalı”, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No: 7, Nisan 2008, s.40-42. - “Müzakerelerin Yavaş Seyrediyor Olması Toplumda Bir Güvensizlik ve Karamsarlığın Yerleşmesine Neden Olmuştur”, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No.12, Eylül 2008, s.47-48.
- “2008 Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi”, EkoTürk, Kasım-Aralık 2008, Cilt.1, No.4, s.44-45.
- “Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorunlar”, Sicil, Aralık 2008, No:12, s.225 -“Teşvikler ve Türkiye’nin AB’ye Uyumu”, İşveren Dergisi, Cilt. 47, No.11, Ağustos 2009, s.27-31.
- “2009 İlerleme Raporu Işığında Türkiye-AB İlişkilerine Bakış”, Dış Ticarette Durum, Aralık 2009