Online Kayıt Formu

Online Kayıt Formu

Kişisel Bilgiler

Kayıt Bilgileri Max 5mb - .gif, .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf,.zip uzantılı dosyalar

Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
(Unıversıty Of Cıty Island Ltd Adına İş Bankası Hesap Numarası: 6820 – 489751 IBAN NO:TR06 0006 4000 0016 8200 4897 51)
Üniversitemize Kesin Kayıt Esnasında Teslim Edilmesi Gerenler
2019 YKS sonuç ve yerleştirme belgelerinin internet çıktısı,
Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 4 adet fotokopisi,
2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
2 adet pasaport fotokopisi, ( Zorunlu değil, geldiğinde temin edebilir)
6 adet vesikalık resim,
Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için),
İkametgâh Belgesi,
Sabıka Kaydı,
Tahlil sonucu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C) (Tahlil sonucunun, T.C Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden alınması gerekmektedir.) (Zorunlu değil, geldiğinde güncel tarihli temin edebilir)
Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.