tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Ödünç Hi̇zmeti̇

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ
ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI
 • Ada KENT üniversitesi mensubu olan herkes kütüphaneye üye olmak şartıyla, Ada KENT Üniversitesi Ödünç Verme Politikasında belirtilen esaslar dahilinde kaynak ödünç alabilirler.
 • Üyelik başvurusu için gereken formlar Kütüphane Danışma Masasından temin edilir. Başvurular bizzat yapılmalıdır. Üye kayıt formunu kişinin kendisi el yazısıyla doldurup, imzalayıp Danışma masasına teslim etmesi gerekmektedir.
 • Üye olan herkes, Üye Kayıt formunu doldurup imzalayarak; kütüphane kurallarını okuyup bu kurallara uyacağını taahhüt eder.
 • Ada Kent Üniversitesi öğrencileri, 15 günlük süre için 3 kitap ve/veya 3 görsel işitsel materyal ödünç alabilirler.
 • Ada Kent Üniversitesi akademik ve idari personeli 30 günlük süre için 7 kitap ve/veya 7 görsel işitsel materyal ödünç alabilirler.
 • Yalnızca kütüphane üyeleri, ödünç alma hakkına sahiptirler.
 • Üye, ödünç almak istediği kitap veya materyali raftan alarak, Danışma Masasına başvurmalıdır.
 • Ödünç alınan kitap veya diğer materyalin söz konusu tarihte veya bu tarihten önce kütüphaneye iade edilmesi gerekir. Üye ödünç aldığı kitabı yalnızca 1 defa süresi uzatılarak tekrar ödünç alabilir.
 • Ödünç alma işlemi yenilenmeyen (ödünç süresi uzatılmamış) kitap veya diğer materyaller kütüphaneden dışarı çıkartılamaz.
 • Referans Kitaplar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar, sıkça kullanılan ders kitapları) ödünç alınamaz.
 • Kütüphane ödünç verme hizmeti, mesai saatleri içerisinde uygulanmaktadır. Ödünç verme hizmeti 10:00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir (12:00-13:00 arası kapalıdır). Ödünç verme hizmeti hafta sonu ve resmi tatillerde yapılmamaktadır.                            
ÖDÜNÇ ALAN ÜYENİN SORUMLULUKLARI
 • Kütüphaneye iade edilinceye kadar, ödünç alınan her kitap ve materyalin sorumluluğu ödünç alan üyeye aittir.
 • Ödünç alınan materyali zamanında kütüphaneye iade etmek ödünç alan üyenin sorumluluğundadır.
 • Ödünç alacak üye alacağı herhangi bir kitap veya materyali, ödünç almadan önce hasarlı olup olmaması konusunda kütüphane görevlisi ile birlikte kontrol etmelidir. Ödünç alınan kitap iade edildiğinde ve hasarlı durumda ise bunun sorumluluğu üyeye aittir.
 • Ödünç verilen herhangi bir kitap veya materyalin geç iade edilmesi, kaybolması ya da hasar gördüğü durumlarda oluşan bedelin üye tarafından karşılanmaması halinde, üyenin üniversite içerisindeki hakları geçici olarak engellenir. Sorun çözüme kavuştuğu takdirde üye üniversite içerisindeki hakkına tekrardan sahip olunur.
 • Mezuniyet durumundaki öğrencilerin diploma alabilmeleri için, öğrencinin üzerinde kütüphaneye ait iade edilmemiş herhangi kitap, materyal veya kapatılmamış borcun bulunmaması şarttır.
İADE GECİKMESİ VE CEZALAR

Gününde iadesi gerçekleşmeyen herhangi bir kitap veya diğer materyal için günlük gecikme cezası uygulanmaktadır. Gecikme cezası her akademik yıl başında o akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir (2022-2023 Akademik yılı için gecikme cezası günlük 10 TL’dir).

                                                                                                       

NOT:  Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane kurallarını ve kütüphane      ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.