6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Ada Kent Üniversitesi tarafından işlenmekte olup ilgili haklarınız ve Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri belge devamında mevcuttur. Aydınlatma metninin KVKK ve meri mevzuat ile faaliyet değişiklikleri vb. durumlarda Veri Sorumlusu olarak Ada  Kent Üniversitesi tarafından güncellenmesi hakkı saklıdır. Güncellenme tarihi metin sonunda bulunmaktadır.

Veri Kategorileri, İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemi ve Aktarım Durumu

Finans verileriniz; Araştırma görevlilerinin tez çalışmalarında kullanılmak üzere YÖK’ten talep edilecek ödenek faaliyetleri, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, burs ödeme işlemlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri kaynaklı yükümlülükleri yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fakülte hizmet sürekliliği, hukuki süreçler iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi, firma–ürün-hizmetlere bağlılık süreçleri, gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi ve faturalandırmanın yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, atama süreçlerinin yönetilmesi, güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemlerinin yürütülmesi, kurumsal faaliyet, mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal- hizmet üretim ve operasyonun yürütülmesi, mal, hizmet, yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, ödeme süreçlerinin yürütülebilmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, öğrencinin talebi, ön ödemeli fatura işleri, avanslar, yolluklar, icra ödemeleri ve kıdem tazminat ödemelerinin yürütülmesi, proje sürecinin takibi, projenin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, taşınır kayıt sistemine veri girişi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınmazların kiraya verilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar, Sayıştay, ilgili banka, Mys, Ekap, hazine ve maliye bakanlığı, kamu ihale kurumu, Kbs, Adalet Bakanlığı, Solidus puantaj programı, banka, Solidus yönetim paneli, ilgili sendika yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak ve yurtdışına aktarmaksızın işlenmektedir.

Fiziksel mekân güvenliği verileriniz; Fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kurum içerisindeki alanlarda görüntü kaydının tutulması, kurumun fiziksel güvenliğinin sağlanması, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi amaçları ile sınırlı olarak otomatik veya yarı otomatik yöntemlerle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar, adalet bakanlığı ve içişleri bakanlığı yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak ve yurtdışına aktarmaksızın işlenmektedir.

Görsel ve işitsel kayıt verileriniz; Başvuru,  seçme,  yerleştirme, dönüş ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, birim web sayfalarında gerçekleştirilen içerik yönetiminin kayıt altında tutulması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim,  etik faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme ve atama süreçlerinin yönetilmesi, güvenlik ve hukuki süreç, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumun fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile kurum içerisindeki alanlarda görüntü kaydının tutulması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sanal ders ve çevrimiçi sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav süreci içerisindeki faaliyetlerinin izlenmesi, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin kayda alınması, talep,  şikâyetlerin takibi, uzaktan derslerde öğretmen öğrenci etkileşimi, uzaktan eğitim sistemindeki öğrencilerin sınav süreçlerinin yapılandırılması, yetkili kişi,  kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar, Vedubox, Vakıflar Bankası, ilgili eğitim kurumu, YÖK, Mys, Kbs, Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ekap, anlaşmalı ilgili banka, ulusal ajans yurtiçi veri aktarımı alıcı grupları, Microsoft Office 365, Avrupa komisyonu portalı, protokol imzalanan üniversiteler, Turnitin, Zoom, Cisco Webex, Blackboard Collaborate yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

Hukuki işlem verileriniz; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için mali ve sosyal haklar, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri kaynaklı yükümlülükleri yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Fakülte Yönetim Kurulu’na karar için sunulması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma–ürün-hizmetlere bağlılık süreçleri, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme ve atama süreçlerinin yönetilmesi, hasta tedavi/talep/şikâyetlerin takibi, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynaklarının planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi/sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, ödeme süreçlerinin yürütülebilmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle kamu ihale kurumu, ilgili kurum ve kuruluşlar, Ekap, Kbs, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, e-kamu işçi, Solidus Sks puantaj programı, ilgili banka, Mys yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına ve büyükelçilik ve konsolosluk yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

İletişim verileriniz; Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, araştırma geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, araştırma görevlilerinin tez çalışmalarında kullanılmak üzere YÖK’ten talep edilecek ödenek faaliyetleri, atama süreçlerinin yönetilmesi, basılı kaynak alımı takibi, başvuru/seçme/yerleştirme/dönüş ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilimsel etkinlik düzenlenme süreçlerinin yürütülmesi, birim web sayfalarında gerçekleştirilen içerik yönetiminin kayıt altında tutulması, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri kaynaklı yükümlülükleri yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların/araştırıcıların ve öğrencilerin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, dergi yayın işleri süreçlerinin yürütülmesi, diğer kurum ve kuruluşların talebi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim taleplerinin takibi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, fakülte hizmet sürekliliği, Fakülte Yönetim Kurulu’na karar için sunulması, faaliyetlerin mevzuatına uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, firma-ürün-hizmetlere bağlılık süreçleri, fiziksel mekân güvenliğinin temini, gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi ve faturalandırmanın yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yönetilmesi, gözlemci kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hasta tedavi, hukuki süreçler iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, ı̇ş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ihale süreçlerinin yürütülebilmesi, ikinci nüsha diplomanın düzenlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ilişiği kesilen kullanıcıları takip edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, işten ayrılma süreçlerinin yürütülmesi, izin faaliyetlerinin yürütülmesi, İzmir üniversiteleri arasındaki kaynak paylaşımının takibi, kayıt ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kısmi zamanlı çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurum dışı kaynak taleplerinin takibi, kurum içi web sayfası yönetici hesaplarının oluşturulması, kurumsal faaliyet, kültürel gezi açılması, kültürel kursların açılması/öğrenci kayıtları/kurs devam takibi/kurs başarı işlemlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal /hizmet satın alım sürecinin yürütülmesi, mal- hizmet üretim ve operasyonun yürütülmesi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyonun yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, mezun bilgi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, nakil süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi/erişim yetkilerinin yürütülmesi, ödünç alma ve iade alma işleminin takibi, öğrenci kayıtları işlemleri, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci toplulukları kurulması/üyelikleri/organ görevleri/kapatılması işlemlerinin yürütülmesi, öğrencinin talebi, öğretim elemanı alımı sınavı, öğretim elemanının öğrenci bilgi sistemine (Obs) tanımlanması, ön ödemeli fatura işleri/avanslar/yolluklar/icra ödemeleri ve kıdem tazminat ödemelerinin yürütülmesi, proje başvuru süreçlerinin yönetilmesi, proje kayıtlarının oluşturulması ve takibi, proje sürecinin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sanal ders ve çevrimiçi sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, seçilen temsilcinin ilan edilmesi, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav itirazının değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanına sunulması, sistemsel süreçlerinin yürütülmesi, soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin kayda alınması, talep/koleksiyon geliştirme, talep ve şikâyetlerin takibi, taşınır kayıt sistemine veri girişi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınmazların kiraya verilmesi, tüketime yönelik malzeme taleplerinin karşılanması, uzaktan eğitim sistemindeki öğrencilerin sınav süreçlerinin yapılandırılması, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının alınması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle Adalet Bakanlığı, Ankos, Dışişleri Bakanlığı, e-kamu işçi, Ekap, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili banka, ilgili eğitim kurumu, ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili üniversite, Kamu İhale Kurumu, karşı kütüphanenin otomasyon sistemi, karşı üniversite ill sorumlusu, karşı üniversite iüp sorumlusu, Kbs, Kep, Kızılay Kan Merkezi verileri üzerinden tüm Türkiye kan merkezleri, Mys, PTT, Sağlık Bakanlığı, e-nabız Ulusal Engelliler Veri İlgili Bankası Sistemi, Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Başkanlığı, Sayıştay, SGK, Solidus Sks puantaj programı, Solidus yönetim paneli, Tkys, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Ulusal Ajans, Vakıflar Bankası, Vedubox, yaz öğretiminin yapılacağı yükseköğrenim kurumu, YÖK, Zoom yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına ve Microsoft Office 365, https://www.ripe.net/, Avrupa Komisyonu portalı, protokol imzalanan üniversiteler, büyükelçilik ve konsolosluk, https://eu.bbcollab.com/, ilgili kurum ve kuruluşlar, Blackboard Collaborate, Cisco Webex, Turnitin, Zoom yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

İşlem güvenliği verileriniz; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, firma–ürün-hizmetlere bağlılık süreçleri, ı̇ş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyonun yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav süreci içerisindeki faaliyetlerinin izlenmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınmazların kiraya verilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak ve yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına aktarılmaksızın işlenmektedir.

Kimlik verileriniz; Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, akademik ve idari personelin yolluk ödeme emirlerinin saklanması, çalışanların, araştırıcıların ve öğrencilerin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, araştırma geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, araştırma görevlilerinin tez çalışmalarında kullanılmak üzere YÖK’ten talep edilecek ödenek faaliyetleri, araştırmacı öğrenci ve akademisyenlerin projelere başvuru süreçlerinin yürütülmesi, basılı kaynak alımı takibi, başvuru/seçme/yerleştirme/dönüş ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilimsel etkinlik düzenlenme süreçlerinin yürütülmesi, birim web sayfalarında gerçekleştirilen içerik yönetiminin kayıt altında tutulması, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için mali ve sosyal haklar, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri kaynaklı yükümlülükleri yerine getirilmesi, çalışanlar için yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, dergi yayın işleri süreçlerinin yürütülmesi, ders kitabı kaynak alım takibi, diğer kurumların talebi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi/erişim yetkilerinin yürütülmesi, eğitim taleplerinin takibi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde malzeme temini, elektronik kaynak alımı takibi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuat uygun yürütülmesi, fakülte hizmet sürekliliği, Fakülte Yönetim Kurulu’na karar için sunulması, faaliyetlerin mevzuatına uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma–ürün-hizmetlere bağlılık süreçleri. mal-hizmet üretim ve operasyonun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi ve faturalandırmanın yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, atama süreçlerinin yönetilmesi, gözlemci kayıtlarının oluşturulması ve takibi, güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi, güvenlik ve hukuki süreç, hasta tedavi, hukuki süreçler iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, hukuki süreçler iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, ı̇ş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ikinci nüsha diplomanın düzenlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, ilişiği kesilen kullanıcıları takip edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş ve işlem süreçlerinin yürütülmesi, işten ayrılma süreçlerinin yürütülmesi, izin faaliyetlerinin yürütülmesi, İzmir üniversiteleri arasındaki kaynak paylaşımının takibi, kayıt ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kaynakların kullanıma sunulması, kısmi zamanlı çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemlerinin yürütülmesi, KİK’e sonuç formu gönderme, kimlik çıkarma süreçlerinin yürütülmesi, kişinin beyanı, Kps/Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine ulaşımın kurum tarafından sağlanan hizmet ile yürütülmesi, kurs başarı işlemlerinin yürütülmesi, kurs devam takibi, kurum dışı kaynak taleplerinin takibi, kurum içi web sayfası yönetici hesaplarının oluşturulması, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, kurumsal faaliyet, kültürel gezi açılması, kültürel kursların açılması, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyonun yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, mezun bilgi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, nakil süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, ödeme süreçlerinin yürütülebilmesi, ödünç alma ve iade alma işleminin takibi, öğrenci kayıt süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci toplulukları kurulması/üyelikleri/organ görevleri/kapatılması işlemlerinin yürütülmesi, öğrencinin talebi, öğretim elemanı alımı sınavı, öğretim elemanının öğrenci bilgi sistemine (Obs) tanımlanması, ön ödemeli fatura işleri/avanslar/yolluklar/icra ödemeleri ve kıdem tazminat ödemelerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, proje başvuru süreçlerinin yönetilmesi, proje kayıtlarının oluşturulması ve takibi, proje sürecinin takibi, proje yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, projenin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi/erişim yetkilerinin yürütülmesi, sanal ders ve çevrimiçi sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, seçilen temsilcinin ilan edilmesi, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav itirazının değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanına sunulması, soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, süreli yayın alımı takibi, talep/koleksiyon geliştirme, talep/saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, taşınır kayıt sistemine veri girişi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların kullanıma uygun olamayanları ayırma ve imha, taşınır mal ve kaynakların kullanımı, taşınır mal ve kaynakların temini, taşınır mal ve mal kaynakların güvenliğinin temini, taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınmazların kiraya verilmesi, tüketime yönelik malzeme taleplerinin karşılanması, uzaktan eğitim sistemindeki öğrencilerin sınav süreçlerinin yapılandırılması, üretim süreçlerinin yürütülmesi, veri analizi toplama, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, yemek hizmetlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle adalet bakanlığı, Ankos, Bes kurumu, CanReg sistemi, Dışişleri Bakanlığı, e-kamu işçi, Ekap, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili banka, ilgili eğitim kurumu, ilgili konaklama tesisi, ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili sendika, ilgili üniversite, Kamu İhale Kurumu, karşı kütüphanenin otomasyon sistemi, karşı üniversite ill sorumlusu, karşı üniversite iüp sorumlusu, Kbs, Kep, Kızılay Kan Merkezi verileri üzerinden tüm Türkiye kan merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Mys, PTT, Sağlık Bakanlığı, e-nabız Ulusal Engelliler Veri İlgili Bankası Sistemi, Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Başkanlığı, Sayıştay, SGK, Solidus Sks puantaj programı, Solidus yönetim paneli, Tkys, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Ulakbim, Ulusal Ajans, Vakıflar Bankası, Vedubox, Yayfed Otomasyon Sistemi, yaz öğretiminin yapılacağı yükseköğrenim kurumu, YÖK, ziyaret edilen kurum, Zoom yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına ve Microsoft Office 365, https://www.ripe.net/, Avrupa Komisyonu portalı, protokol imzalanan üniversiteler, büyükelçilik ve konsolosluk, destek sağlayan kurumlar, Wos, ilgili kurum ve kuruluşlar, Blackboard Collaborate, paydaş üniversiteler, Scopus, Zoom, Turnitin, Cisco Webex yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

Lokasyon verileriniz; Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve talep/şikâyetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle araç takip sistemi firması alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle ve yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına aktarmaksızın işlenmektedir.

Mesleki deneyim verileriniz; Araştırma görevlilerinin tez çalışmalarında kullanılmak üzere YÖK’ten talep edilecek ödenek faaliyetleri, başvuru/seçme/yerleştirme/dönüş ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilimsel etkinlik düzenlenme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri kaynaklı yükümlülükleri yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, dergi yayın işleri süreçlerinin yürütülmesi, diğer kurum ve kuruluşların talebi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, firma–ürün-hizmetlere bağlılık süreçleri, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme ve atama süreçlerinin yönetilmesi, ikinci nüsha diplomanın düzenlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kısmi zamanlı çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal faaliyet, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, öğrencinin talebi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, proje sürecinin takibi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle Ekap, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili banka, ilgili kurum ve kuruluşlar, Kamu İhale Kurumu, Kbs, Mys, Sağlık Bakanlığı, Sayıştay, SGK, YÖK yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına ve protokol imzalanan üniversiteler yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

Müşteri işlem verileriniz; Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/koleksiyon geliştirme, talep/şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak ve yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına aktarmaksızın işlenmektedir.

Özlük verileriniz; Araştırma görevlilerinin tez çalışmalarında kullanılmak üzere YÖK’ten talep edilecek ödenek faaliyetleri, başvuru/seçme/yerleştirme/dönüş ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilimsel etkinlik düzenlenme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için mali ve sosyal haklar, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, dergi yayın işleri süreçlerinin yürütülmesi, diğer kurum ve kuruluşların talebi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fakülte hizmet sürekliliği, Fakülte Yönetim Kurulu’na karar için sunulması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme ve atama süreçlerinin yönetilmesi, güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçler iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, ı̇ş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ikinci nüsha diplomanın düzenlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ilişiği kesilen kullanıcıları takip edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynaklarının planlanması, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ve işlem süreçlerinin yürütülmesi, İzmir üniversiteleri arasındaki kaynak paylaşımının takibi, kayıt ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemlerinin yürütülmesi, kimlik, kişinin beyanı, Kps/Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine ulaşımın kurum tarafından sağlanan hizmet ile yürütülmesi, kurumsal faaliyet, kültürel gezi açılması, kültürel kursların açılması/öğrenci kayıtları/kurs devam takibi/kurs başarı işlemlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, ödünç alma ve iade alma işleminin takibi, öğrenci kayıtları işlemleri, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci toplulukları kurulması/üyelikleri/organ görevleri/kapatılması işlemlerinin yürütülmesi, öğrencilerin notlarında yapılan değişikliklerin bildirilmesi, öğrencinin notlarının bulunduğu belgenin ilgili kurumlara ve öğrenciye verilmesi, öğrencinin nüfus bilgilerinin ve sınıfının bulunduğu belgenin ilgili kurumlara ve öğrenciye verilmesi, öğrencinin talebi, öğretim elemanının öğrenci bilgi sistemine (Obs) tanımlanması, öğretim elemanlarının kadro değişikliklerinin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, proje başvuru süreçlerinin yönetilmesi, proje kayıtlarının oluşturulması ve takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sanal ders ve çevrimiçi sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, seçilen temsilcinin ilan edilmesi, sınav itirazının değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanına sunulması, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, talep/koleksiyon geliştirme, talep ve şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların kullanıma uygun olamayanları ayırma ve imha, taşınır mal ve kaynakların kullanımı, taşınır mal ve kaynakların temini, taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini, taşınmazların kiraya verilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, üretim, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, yemek hizmetlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle Adalet Bakanlığı, CanReg sistemi, Dışişleri Bakanlığı, e-kamu işçi, Ekap, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili banka, ilgili eğitim kurumu, ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili sendika, ilgili üniversite, Kamu İhale Kurumu, karşı kütüphanenin otomasyon sistemi, karşı üniversite iüp sorumlusu, Kbs, Milli Eğitim Bakanlığı, Mys, Sağlık Bakanlığı, Sayıştay, SGK, Solidus Sks puantaj programı, Ulakbim, Ulusal Ajans, Vakıflar Bankası, yaz öğretiminin yapılacağı yükseköğrenim kurumu, YÖK yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına ve Avrupa Komisyonu portalı, Blackboard Collaborate, büyükelçilik ve konsolosluk, Cisco Webex, Microsoft Office 365, paydaş üniversiteler, protokol imzalanan üniversiteler, Turnitin, Zoom yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

Sendika üyeliği verileriniz; Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme ve atama süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle Sayıştay, ilgili kurum ve kuruluşlar, Kbs, ilgili banka, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili sendika, Ekap yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak ve yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına aktarmaksızın işlenmektedir.

Biyometrik verileriniz; Fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla sınırlı olarak otomatik yöntemlerle toplanmak suretiyle yurtiçi veya yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına aktarılmaksızın işlenmektedir.

Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar verileriniz; Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak ve yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına aktarılmaksızın işlenmektedir.

Sağlık bilgileri verileriniz; Başvuru/seçme/yerleştirme/dönüş ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fakülte hizmet sürekliliği, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, atama süreçlerinin yönetilmesi, hasta tedavi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kişinin beyanı, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/yapım satın alma süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak otomatik, yarı otomatik veya matbu form yöntemleriyle toplanmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mys, Kbs, Sayıştay, ilgili banka yurtiçi veri aktarımı alıcı gruplarına ve protokol imzalanan üniversiteler yurtdışı veri aktarımı alıcı gruplarına kanun kapsamında sadece ilgili kişisel verileri aktarmak suretiyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Hukuki Sebepleri

İşbu Aydınlatma Metninde bulunan kişisel veriler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  6245 sayılı Harcırah Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ada Kent Üniversitesi Diploma Yönergesi, Ada Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Ada Kent Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği, Beyaz Kod, hırsızlık/taciz/kavga/kaza, hibe ödemesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Kanunu, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, Kütüphane Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 19. Madde, Mevzuat, Pembe Kod, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, imzalanan sözleşmeler, Taşınır Mal Yönetmeliği, Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek (UBED) İlkeleri, Ada Kent Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar isimli mevzuat ve düzenlemeler kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişi) Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız bulunmaktadır.