tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Kurumsal Üyeli̇kler

KURUMSAL ÜYELİKLER

 

 

TUBİTAK – ULAKBİM

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

 

EKUAL

Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL, ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veritabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Türkiye’deki akademik ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla elektronik bilgi hizmetleri sunarak yüksek oranda ve kalitede akademik bilgi kullanımını teşvik etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/

 

ANKOS

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu

2000 yılında üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütme amacıyla kurulmuştur. 200’ün üzerinde üniversite ve araştırma kurumunun üye olduğu, 100’ye yakın çalışanı ile uluslararası alanda da yerini almış bir konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir gönüllü topluluğudur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankos.gen.tr/