tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Ki̇tap Koleksi̇yonu

AKÜ Kütüphanesi koleksiyonunda yaklaşık 10.200 basılı, 800 elektronik kitap bulunmaktadır.

Basılı kaynaklar Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılmakta ve açık raf sisteminde hizmete sunulmaktadır.

Bu sistemde disiplinler, ana ve alt konular olmak üzere bölümlere ayrılır. Kaynaklara verilen yer numaralarında harfler ana konuları, numaralar ise alt konuları temsil eder.

Koleksiyondaki basılı ve elektronik kitaplara kütüphane kataloğu OPAC  aracılığı ile erişilebilir. Basılı kaynaklara kolay erişmek için katalog taraması sonucunda bulunan kaynakların “Location”, “Call No.” ve “Status” bilgilerine dikkat edilmelidir.

“Location” kaynağın hangi koleksiyonda bulunduğu hakkında bilgi verir. “Call No.” kaynağın raftaki yerini belirtir. “Status” ise kaynağın kullanılabilirlik durumunu gösterir.