tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Career Center

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi (AKÜ) İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencileri eğitim dili İngilizce olan ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına hazırlamak için kurulmuştur. Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan tüm öğrencilerimiz, üniversite birinci sınıfı derslerine başlarken, İngilizce seviyesi yeterlilik seviyesinin altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederek lisans bölümleri için gerekli dil eğitimlerini almaktadırlar. Bu amaca ulaşmak için, okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ağırlık veren iki dönemlik yoğun bir program yürütülmektedir.
Öğrenciler İngilizce seviyelerine göre dört gruba yerleştirilmekte ve bir akademik yıl boyunca haftada 25 ders saati eğitim almaktadır. Birinci sınıf öğrencisi olmak için belirli bir seviyede yıllık başarı gösterilmesinin dışında, yılsonunda İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda da başarılı olmak gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine bireysel çalışma olanakları da sunularak, bilgisayar ve görsel-işitsel imkanlarıyla, İngilizce Hazırlık Okulu binasında bulunan Bireysel-Çalışma Merkezi, profesyonellerin sunduğu çeşitli çalışmalarla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakta, bunlara ek olarak, internet üzerinden de hizmetler sunulmaktadır.

Amaçlar ve Hedefler

● Öğrencilerimizin dil becerilerinin tamamını etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak ve İngilizce dilbilgisi bilgilerini geliştirmek.
● Öğrencilerimizin dil becerilerini ve bilgilerini geliştirerek bölümlerdeki tüm çalışmalara zorlanmadan katkı sağlayabilmelerini sağlamak.
● Uluslararası standartlara uygun dil eğitimi vererek, eğitim kalitesini yükseltmek ve dil sınıflarındaki öğrenci sayısını azaltarak eğitiminin en etkin biçimde gerçekleşmesini sağlamak.
● Öğrencilerimizin, dil öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm materyalleri, imkanları ve rehberliği sunmak. 
● Öğrencilerimizin, dil becerilerinin geliştirilmesi için verilecek temel düzey dil eğitiminin yanı sıra, orta dil seviyesine gelen öğrencilere kayıtlı oldukları lisans programları ile ilgili başlangıç derslerini sunmak.

İngilizce Hazırlık Okulumuzun Güçlü Yanları

● Akademisyenler ve öğrenciler için yeterli materyal sağlamaktadır.
● Yönetim, öğretmenler ve öğrenciler arasında; saygı ve samimiyete dayalı üçlü bağ kurulmuştur.
● Takım ruhu en üst seviyededir ve böylece; tüm çalışmalar etkili ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
● Dil becerileri, özellikle derslerdeki ihtiyaca uygun olarak öğretilir ve her biri ayrı ayrı öğretmenler tarafından öğretilir.
● Akademisyenlere ve öğrencilere, ders saatleri dışında ek hizmet sunulmaktadır.
● Okul süresince her öğrencinin ilerlemesi dikkatle takip edilir.
● Öğrenim ortamı rahat, dostça ve sıcaktır.
● Öğrenim süresi: Hazırlık okulunda öğrenim süresi bir yıldır. Komite tarafından belirlenen haftalık ders saati 25’tir ve daha az olamaz. Final sınavına girebilmek için derslerin % 80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Geçerli bahanesi olmayan her öğrenci, devam koşulunu yerine getirmemesi durumunda başarısız sayılır