tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Uzaktan Eğitim Kordinatörlüğü

Uzaktan Eğitim Birimi Koordinatörü’nün görevleri şunlardır:


–Birimi amaçları doğrultusunda yönetmek, birim çalışmalarını koordine etmek.

–Birimin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.
–Birimin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
–Yurt içi ve yurt dışı Uzaktan Eğitim Birimleri ile işbirliği yapmak.
–Uzaktan Eğitim Biriminin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak.
–İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili birim yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.
–Uzaktan eğitim yapan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarının görüşülmesi sırasında birimleri işleyiş hakkında bilgilendirmek veya toplantılara katılmak.
–Uzaktan Eğitim Biriminde görev alan eğitmenlerin gerekli konularda bilgilendirilmesini sağlamak ve ders içeriklerin eğitimlerini hazırlamak.