tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

About us

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Psikoloji

Psikoloji insanı duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alıp inceleyen, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamalara dair bilgi ve yöntem üreten bir bilim dalıdır. Psikoloji Bölümümüzde Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı ve Biliş, Duygu ve Bilişsel Yaşlanma Laboratuvarı ile araştırma ve derslerde kullanılmak üzere kapalı sistem aynalı gözlem-görüşme laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölümün Amaçları

Bölümümüz bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınarak ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirerek alanında öncü uygulamalar yürüten ve öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilen bir bölüm olmayı amaç edinmiştir. Belirlenen bu vizyon ve misyon dahilinde Ada Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün dört genel amacı bulunmaktadır:

• Mesleki uygulamalarını ve çalıştığı alan ile ilgili araştırmaları yürütebilecek temel bilgi ve becerileri edinmiş psikologlar yetiştirmek,

• Çalışmalarıyla psikoloji biliminin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak,

• Gerekli olduğu durumlarda psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri gönüllülük esasına dayalı olarak ihtiyaç sahiplerine sunmak ve

• Yukarıda sayılan hedefleri gerçekleştirmede mesleki etik ve uygulama ilkelerini esas almak

Akreditasyon

YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği’nin “Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi” tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Ada Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı  akredite edilmiştir.

 

 

Apply to Faculty

Faculty Contact information

Psychology

Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa-KKTC

+90 (548) 829 8888
info@adakent.edu.tr

Social Media