Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Fakültemiz, Ada Kent Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Yılında eğitim öğretime başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi modern preklinik ve fantom laboratuvarları ile klinik öncesinde eksiksiz bir uygulamalı eğitim sunmaktadır. Teorik dersler ise akıllı tahtaların bulunduğu modern dersliklerde gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz her an kapsamı genişletilen kütüphanenin tüm olanaklarından faydalanabilirler. Klinik eğitimi, donanımlı kliniklerde gerçekleştirilecek ve öğrencilerimiz tedavilerde digital teknolojiyi öğrenme ve kullanma imkanını bulacaklardır.


Bilindiği gibi çağımız bilgi ve iletişim çağıdır, bilgi çok hızla çoğalmakta ve değişmekte, bu nedenle bilgideki değişimlerin sıkı takipçisi olmak zorundayız. Fakültemizin hedefi, mesleki bilgi ve teknolojileri, gelişmeleri ve değişimleri izleyebilecek, uygulayabilecek hatta katkıda bulunabilecek, yalnız tedavi edici değil aynı zamanda koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürebilecek, bunları yaparken de meslek etiği ve ilkelerini göz önünde tutarak, kanıta ve araştırmaya dayalı sonuçları değerlendirebilecek hekimler yetiştirmektir. Öğrencilerimizi çok iyi birer diş hekimi olarak yetiştirmenin yanı sıra, kararlarını özgürce veren iletişim ve liderlik özellikleri ile donanmış bireyler olmalarına da katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.' , 'Hayatta her şey için, maddiyat için, maneviyat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, delalettir, cehalettir.' sözlerini akılda tutarak ve eğitimin yaşantılar yoluyla davranış değişikliği' olduğu gerçeği ile fakültemiz, deneyimli öğretim kadrosu ve siz başarılı gençlerimizle birlikte yeni ufuklara açılmaktadır. Başarıya giden yolda birlikte emin adımlarla yürüyeceğimize inancım tamdır. Sevgilerimle.

Prof. Dr.  Pervin İmirzalıoğlu