Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

Hukuk eğitiminin niteliği, hukuk devleti olma ve hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirme açısından temel belirleyici faktördür. Hukuk ve adalet ancak iyi yetişmiş, pozitif hukuka hakim, ideal hukuka bağlı, muhakeme ve yorum yeteneği kazanmış, uluslararası düzeyde donanımlı hukukçular eliyle gerçekleştirilebilir. 

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk eğitiminde çağın gereklerine uygun yüksek eğitim standartlarını esas almakta; İngilizce’yi mesleki anlamda kullanabilen, ulusal ve uluslararası hukuk dallarında bilgili hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Fakültemiz, ağırlıklı olarak uluslararası alanda faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin hukukçu ihtiyacını karşılamaya yönelik bir müfredatı ve öğretim metodunu esas almıştır. Zira küreselleşen ekonomi ve uluslararası ticaretin geldiği boyut, sadece ulusal değil, uluslararası hukuk alanında da bilgili hukukçulara duyulan ihtiyacı artırmıştır. 

Her biri kendi alanında yetkin öğretim üyesi kadrosunu, kişisel özel eğitim imkanı verecek sayıdaki öğrenci ile buluşturan fakültemizde, temel ve zorunlu hukuk dersleri, belirttiğimiz amaca yönelik özgün derslerle desteklenmiştir. Kıbrıs Ada Kent Hukuk Fakültesi’nde dersler, öğrencilerin katılımını ve tartışmalarını esas alan bir tarzda ve örnek olay yöntemi ile zenginleştirilmiş bir şekilde gerçekleştirilir. Dört yıllık fakülte hayatı sonunda uluslararası bir firmanın tüm hukuki ilişkilerini ve hukuki uyuşmazlıklarını yönetebilecek, hukuki sorunlarına çözüm sunabilecek, mevzuattaki gelişmelere göre firmasını yeniden yapılandırabilecek nitelikte hukukçular olmasını amaçladığımız öğrencilerimiz; yoğun bir biçimde alacakları mesleki İngilizce derslerinin yanında, yabancı öğrenci arkadaşları ile birlikte pratik dil kullanım becerilerini de geliştirmiş olacaklardır. Türk Hukuku’nun temel dersleri Türkçe, uluslararası niteliği olan hukuk dersleri ise yabancı hocalarımız tarafından İngilizce olarak verilmektedir. 

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra özel sektörün yanında, kamu sektöründe de avantajlı istihdam imkanlarına sahiptirler. Stajlarını tamamladıktan ve gerekli sınavları geçtikten sonra adli ve idari hakim, savcı, kaymakam, kamu yöneticisi, müşavir, noter, diplomat, banka müfettişi, maliye hesap uzmanı, sayıştay denetçisi ve kamu kurumlarında müfettiş olarak görev alabilirler. 

Gazimağusa şehir merkezindeki fakültemiz, çağdaş eğitim teknolojileri altyapısına sahip amfileri, sanal mahkeme salonu, bilgisayar laboratuvarları, zengin kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleri ile siz değerli öğrencilerimize hizmet vermektedir.