Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı 1

Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı 1

Enerji Sistemleri mühendisleri karmaşık enerji dönüşüm ve dağıtım sistemlerini denetlerler, enerji depolama sistemlerini geliştirmek için çalışırlar ve bina, imalat ve işleme sistemlerinde enerjinin verimli kullanımını yönetirler. ESE uzmanları ayrıca yerel Çevresel Etki, bölgesel ve ulusal ekonomik etki ve küresel iklim değişikliği perspektifinden enerji kullanımının ikincil etkilerini incelemek.

 

Enerji Sistemleri mühendisleri çeşitli iş ve meslekleri takip eder. Enerji Sistemleri mühendisleri ;

 Bir rüzgar türbini çiftliği işlemleri yönetir

 Hidro-elektrik güç sistemlerinin verimliliğini analiz eder

 Yenilikçi yakıt hücresi teknolojilerinin üretimini denetler

 Yeni güneş enerjisi tesislerinin ekonomik canlılığını değerlendirir

 Alternatif enerji sistemlerinin çevresel etkilerini değerlendirir

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı 1