Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı 1

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı 1

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, petrol, doğal gaz ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının keşfi, üretimi ve nakliyesi için gerekli mühendislik çalışmaları ile ilgilidir. Teknik olarak, doğal olarak veya daha sonra yeraltında bulunan enerji kaynaklarının kaldırılmasıyla ilgili her işlemde gerçekleşir. Bir alanda çalışan bir petrol ve doğal gaz mühendisi, alanın gerektirdiği kültürel, politik ve yasal kavramların yanı sıra alanda mühendislik tarafından istenen bilgilerin de farkında olmalıdır. Hızlı gelişen petrol ve doğal gaz endüstrisi, sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testi, üretim teknikleri, gelişmiş petrol çıkarma yöntemleri, rezervuar modellemesi, akışkan faz davranışı, termodinamik, çok fazlı akış, kuyu günlüğü ve analizi, yeraltı doğal gaz depolaması alanlarındadır. İyi eğitimli petrol ve gaz mühendislerine sürekli ihtiyaç vardır. Petrol ve doğal gaz mühendislerinin profesyonel iş alanları, geçirgen ortamlardaki sıvı akışının sayısal olarak modellenmesinden denizlerde delmeye kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü'nün görevi, öğrencilere petrol, doğal gaz ve jeotermal enerjide temel ve mühendislik bilgilerini sağlamaktır. Buna ek olarak, insanlığın yararına yer altı enerji kaynaklarını araştırmak ve sorunlarını mühendislik açısından bakış açısı, çevreye ve etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışmalarla çözmek için yenilikçi ve girişimci mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünden mezun olmak;
Zorunlu Dersler: 126 Ders Saati
Seçmeli Dersler: 39 Ders Saati
Yaz Stajı: 30 gün
Toplam: 165 saat öğretmenlik eğitimi, 30 gün staj etkinliği gerekmektedir.
Her öğrencinin, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredisi alması gerekir.
Her lisans diploması diploma programı için öğrenci iş yüküne dayalı asgari krediyle başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler tarafından karşılanacak bilgi, beceri ve yetkinlikler ile diğer kriterler, Kurul tarafından yükseköğretim nitelikleri ve diploma programları çerçevesinde belirlenir. Yükseköğretim kurumları tarafından açılması planlanan programın niteliklerini belirlemek ve buna uygun olarak ders programını oluşturmak.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol ve doğal gaz mühendisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO ve bağlı şirketler, BOTAŞ ve TÜPRAŞ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; İlk iki yılda temel bilim ve mühendisliğe önem verilirken, son iki yılda sondaj, üretim, rezervuar ve doğal gaz mühendisliği üzerinde duruldu. Eğitim teorik ve pratiktir. Mezun olabilmek için yaz stajı zorunludur.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı 1