Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans Programının Amacı

Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlayan sağlık ekibinde yer alan kişilerdir. Hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir. İnsan yaşamının daha aktif, daha bağımsız, daha mutlu olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren geniş kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek için fizyoterapist sayısının artırılması gerekiyor. Türkiye ve Kıbrıs’ta çok sayıda fizyoterapist ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Mezun Olma Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olabilmek için; teorik 149 ders saati, pratik 80 ders saati olmak üzere toplam 229 ders saati eğitim öğretim ile 8 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekiyor. Her bir öğrenci, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için asgari 229 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

Staj

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri; 4. ve 6. yarıyıl sonunda 4’er haftalık yaz stajı uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı olarak 32 saat klinik eğitim almaktadır.

Kariyer Olanakları

Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.