Ergoterapi ve Rehabilitasyon

Ergoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans Programının Amacı

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. 
Tüm yaş gruplarında kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır. 
Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. 

Mezun Olma Koşulları

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olabilmek için 97 ders saati teorik ders, 90 ders saati pratik ders olmak üzere toplam 187 ders saati eğitim öğretim ile 320 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekiyor. Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

Staj

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin; 4. ve 6. yarıyıl sonunda 160’şar saatlik yaz stajı uygulamasını rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı klinik eğitim almaları zorunludur.

Kariyer Olanakları

Türkiye’de ve dünyada yaşlı nüfusunun, endüstriyel ve trafik kazaları oranlarının ve genetik ve travmatik nedenlerle engelli popülasyonunun giderek artması, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezlerine, rehabilitasyon merkezlerine daha çok ihtiyaç duyulması sonucunda mezun olacak öğrenciler için bu alanlarda istihdam olanakları bulunuyor.