Eczacılık

Eczacılık

Lisans Programının Amacı

Eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere ilaç etkin maddelerinin hazırlanması, ilaç şekillerinin formülasyonu ve kalite kontrolü, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları,farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli, profesyonel eczacıların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Mezun Olma Koşulları

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin teorik 164 ders saati teorik 94 ders saati pratik ve 35, ders saati laboratuvar olmak üzere toplam 293 ders saati eğitim-öğretimle birlikte 7 hafta staj yapmaları gerekiyor.Eczacılık Fakültesi'nden mezun olabilmek için heröğrencinin asgari 304 AKTS değerinde ders alma zorunluluğu bulunuyor. 

Staj
Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin 10. yarıyıl içerisinde hastane, eczane ve araştırma merkezlerindeuygulamalı olarak 35 saat klinik eğitim alması planlanıyor. 2018-2019 akademik yılında eğitim-öğretime başlamak üzere çalışmalara devam ediliyor. 

Kariyer Olanakları
Serbest Eczacılık, Hastane Eczacılığı,Klinik Eczacılık,hastane ve sağlık hizmeti sunum alanlarında , Akademik Eczacılık, Kosmetolog veya Herbalist Fitoterapist Eczacı, Endüstriyel Eczacılık Pazarlama,Üretim,Ar-Ge, Farmakovijilans Yöneticisi,Farmakoekonomi Yöneticisi,Uyum Yöneticisi olarak kariyer olanakları bulunuyor.