Eczacılık Lisans Programı

Eczacılık Lisans Programı

Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, adanın en genç en dinamik eczacılık fakültesidir. Yedi nesildir eğitimci bir kültürel mirasın, bugün KKTC’de filizlenen ve gelişen üniversitesi ve fakültesidir. Eczacılık bilimleri alanında eğitim ve araştırma yapmaya adanmış uzman bir kurum olarak Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, geçmişin geleneğine, bugünün akademik deneyimine ve geleceğin vizyonuna sahip bir fakültedir.


Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, merkezine hastayı, tedaviyi ve bakımı konumlandırarak, bilimsel temelli, yeni ilaçlı tedavilere ve sağlığın en zorlu sorunlarına odaklanmayı hedeflemektedir. Eczacılık Fakültemiz, bu hedeflere yönelik olarak saha deneyimli akademisyenleri ile öğrencilerine hem akademik hemde bireysel mentörlük yapmaktadır.


• Temel Eczacılık Anabilim Dalı, insanoğlunun karmaşık biyolojik süreçlerini öğrencilerle beraber araştırmakta, bulguları ile hastaların ilaçlı tedavilerini geliştirmek ve ilaçların akılcı kullanımını başarmak üzere eğitimlerini planlamaktadır.


• Eczacılık Teknolojisi Anabilim Dalı, ileri ilaç teknolojilerinin geliştirilmesi, ilaç sanayii ve medikal ürünler alanında ürün geliştirme, ARGE, patent geliştirme gibi yenilikçi konularda öğrencilerin de katılımı ile proje tabanlı eğitim çalışmaları yürütmektedir.


• Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalları, ilaç hammaddelerinin bulunması, geliştirilmesi, sentezden üretime tüm aşamaların günümüz ileri teknolojik gelişmeler ışığında ARGE faaliyetlerinin öğrencilerle beraber gerçekleştirmektedir.


• Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, dünyada ilaç merkezli eczacılık eğitiminin yerini hasta merkezli eczacılık eğitimine bırakması ile beraber artık bir zorunluluk olan klinikte eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve eczacılık öğrencilerinin mezuniyet öncesi çeşitli alanlarda uzmanlaşması amacı ile tamamı anlaşmalı hastanelerde uygulamalı, alanında tecrübeli mentör akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle eczacılığın bugünü ve geleceğine eczacılar yetiştirmektedir.


• Dekanlık Ofisi, fakültenin eczacılığın her alanında başarılı eczacılar yetiştirmek için gerekli olan stratejik gündemi belirlemek, operasyonel yol haritasını çizmek ve gerekli kaynakların oluşturulmasını sağlamak için çalışmaktadır. Adakent Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerine, tüm dünyada eczacılık hizmeti verebilecek bilgi, deneyim ve vizyonu kazandırmayı garanti etmektedir.

   Hedeflerimiz
• Akademik düşünme, problem çözme, eleştirel yaklaşım yeteneklerini geliştirmiş,
• Diplomayı almasının ardından Türkiye, KKTC ve Dünyanın her yerinde, eczacılığın her alanında sorunsuz mesleklerini yapmaya başlayabilen,
• Tedavinin her aşamasında sorunları tespit edebilen, çözüm getirebilen, getirdiği çözümü uygulamaya geçirebilen,
• Yasa ve yönetmeliklere hakim, çalıştıkları birimlerde kalite ölçütlerini anlayan ve geliştirebilen, her türlü kurul, çalışma grubu, komite ve idari görevlerde çalışabilecek,
• Ulusal ve uluslararası meslektaşları ile nitelikli ilişkiler geliştirebilen, bu amaçla yaşayan İngilizceye hakim, etik değerlere sahip, mesleğinin her türlü gereğini korkusuzca ve kendinden emin gerçekleştirebilen eczacılar yetiştirmek,
• Tüm bu hedeflerimize yönelik, bu hedefleri başarabilecek eczacıları yetiştirebilecek nitelik ve donanımda, kendisini değişen dünyaya göre yenileyebilen, vizyoner, paylaşımcı ve dinamik akademik kadroyu kurmak.


   Farklarımız
• Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini çağdaş dünya eczacıları olarak yetiştirir. Bu amaçla ilk iki yılda temel eczacılık bilimlerine odaklanır, yarın kuracağı gökdelen için sağlam bir alt yapı oluşturur. Benzerlerinden çok farklı bir yaklaşımla, adanın çok uluslu öğrenci potansiyelinden de faydalanarak mükemmel bir yabancı dil eğitimi vererek, dünyayı okuyabilen, bilimsel gelişmeleri ilk elden öğrenebilen, uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilen, uluslararası ilaç ve medikal firmalarında görev alabilen eczacılar yetiştirir.
• Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi artık demode olan klasik ilaç merkezli eğitimin yerine hasta merkezli eğitimi esas alır. Bu amaçla, üçüncü sınıftan itibaren kapalı amfilerden çıkarak, eczacılık hizmetinin verildiği her sahaya inerek, hasta ile birebir ilişki kurabileceği, deneyimleyerek öğrenebileceği bir klinik uygulamalar esaslı bir eğitim verir.
• Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dünyanın eczacılık alanında nereye evrildiğini yakından takip eder ve öğrencilerini bu değişen şartlara göre yetiştirir. Günümüzde Onkoloji Eczacılığı, Beslenme Destek Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Kardiyoloji Eczacılığı, Yoğun Bakım Eczacılığı, Geriatri Eczacılığı, Pediatri Eczacılığı, Psikiyatri Eczacılığı, Organ Nakli Eczacılığı, Spor Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi eczacılıkta uzmanlık alanları oluşmaktadır. Bu
amaçla, fakültemiz diğer fakültelerde göremeyeceğiniz bir modelle, eczacılıkta uzmanlaşmaya odaklanır. Her bir mezununun en az bir alanda uzmanlaşması için gerekli olan ortamı hazırlar ve alanda tecrübeli mentörleri bu amaçla eğitimlerine dahil eder.
• Adakent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sadece bilimsel yeterlilikte eczacılar yetiştirmez, insani değerleri olan bilimsel yeterlilikte eczacılar yetiştirir. Bu amaçla, sadece ders saatlerini değil, tüm yüksek öğrenim hayatını planlar. Kendisini tanıması, yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi ve bunları geliştirebilmesi, özgüvenini arttırabilmesi, kendisini her ortamda doğru ifade edebilmesini, meslektaşları ile ve halkla etkili ve nitelikli ilişki kurabilmesi, geleneklerini yaşatan bununla birlikte dünyayı anlayabilen ve kavrayabilen bir kişilik oluşturabilmesi, aklı kadar bedenini de geliştirebilen, en az bir spor dalıyla ilgilenen, dünya müziklerinden anlayan bir eczacı olabilmesi, yetki ve yetkinliklerine hakim, bunları savunabilen ve geliştirebilen bir eczacı olabilmesi için gerekli tüm alt yapı ve akademik vizyona sahip eğitmenler ortamına sahiptir.