Psikoloji Lisans Programı 1

Psikoloji Lisans Programı 1

Lisans Programının Amacı

Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmaya büyük önem verilen bu bilim dalında elde edilen bilgiler; insanı anlamak,günlük yaşantımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız insana dair olgular ve problemleri kavramak, yaşam kalitemizi artırmak ve karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için kullanılır.

Mezun Olma Koşulları

Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, önce temel psikoloji eğitimi alırlar. Her bir öğrencinin mezun olabilmesi için Araştırma Yöntemleri,İstatistik Yöntemleri ve Uygulamaları, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama,Sosyal Bilimler için Matematik, Antropoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Felsefe gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji,Kişilik Kuramları, Klinik Psikoloji, Psikolojide Ölçüm, Fizyolojik Psikoloji, Psikopatoloji gibi zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersleri başarı ile tamamlamaları gerekiyor.

Kariyer Olanakları

Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler.Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

Psikoloji Lisans Programı 1