Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı

Lisans Programının Amacı

Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan, bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan, özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden, beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren, bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan, çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Mezun Olma Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için 132 ders saati teorik, 64 ders saati uygulama olmak üzere toplam 196 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması gerekiyor. Her bir öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değerinde ders almak zorundadır.

Staj

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin; 6. ve 8. dönemler içerisinde “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri ile MEB’e bağlı özel ve resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamalı olarak eğitim alması planlanıyor.

Kariyer Olanakları

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile denk okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamda yer alan faaliyetleri organize eden resmi ve özel kuruluşların uygulamalarında görev alabiliyor.