گروه آموزشی مدیریت

گروه آموزشی مدیریت

هدف دوره‌ی کارشناسی

در جهان کنونی، چه کوچک چه بزرگ، هر بخش، شرکت و نهاد دولتی، برای ایفای کارکردهای مدیریتی خود به مدیران شایسته نیاز دارد. هدف دوره‌ی کارشناسی مدیریت، پرورش رهبران، مدیران و کارآفرینان آینده است. کسانی که توانایی بالایی در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی به عنوان پیش شرط دنیای شغلی داشته باشند. 

شرایط فارغ‌التحصیلی شرایط فارغ‌التحصیلی

برای فارغ‌التحصیل شدن از دوره‌ی کارشناسی مدیریت، دانشجو بایستی به همراه گذراندن دروس اجباری مبانی مدیریت، اقتصاد، فناوری‌های بنیادی اطلاعات، حقوق، ریاضی، حسابداری عمومی، علوم رفتاری، حقوق تعهدات، دروس اختیاری را نیز بگذرانند. دانشجویانی که تمام دروس را با موفقیت گذرانده و سایر وظایف را نیز به انجام رسانده باشند می‌توانند فارغ‌التحصیل شوند. دانشجویانی که در طول دوره‌ی آموزش در فعالیت‌های درسی و غیر درسی شرکت می‌کنند، فرصت می‌یابند تا با با نمایندگان دنیای کار آشنا گردند. 

فرصت‌های شغلی

فارغ‌التحصیلان دوره‌ی کارشناسی مدیریتمی‌توانند در حوزه‌ها و نهادهای گوناکون ایفای مسئولیت کنند. آنها می‌توانند در بخش‌های بسیاری همچون بانکداری، ساخت وتولید، گردشگری، ترابری، داده پردازی، آموزش و سلامت، در شرکت‌های خصوصی و یا نهادهای دولتی، نظارت و امور مالی، بازاریابی، فروش، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مشاوره مدیریت، مشغول به کار شوند. همچنین، آنها فرصت این را دارندکه با عملی کردن ایده‌های کاری خود به عنوان کارآفرین به زندگی شغلی خود ادامه داده موفقیت‌های مهمی در دنیای کار کسب کنند.