دانشکده اقتصاد و علوم اداری

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

دانشکده علوم اداری و اقتصادی و علوم اجتماعی دانشکده علوم اداری و اقتصادی و علوم اجتماعیِ دانشگاه آدا کنت، در سال تحصیلی 2017-2016 با کلاسهای آمادگی زبان انگلیسی دوره‌ی کارشناسی مدیریت و مدیریت گردشگری کار تعلیم و تربیت را آغاز نمود. در سال تحصیلی 2018-2017 نیز دوره کارشناسی روانشناسی شروع به فعالیت کرد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی و علوم اجتماعی، با تکیه بر سیاستهای راهبردی دانشگاه و همسو با احتیاجات کشور ترکیه و سیستم آموزشی آن، و با رشته‌ها و گرایش‌های خود بر پایه‌ی علم معاصر، در

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

برنامه ها