دانشکده مهندسی و معماری

دانشکده مهندسی و معماری

دانشکده مهندسی و معماریدر حال آماده شدن برای آغاز کار تعلیم و تربیت در سال تحصیلی 2019-2018 در رشته‌ی مهندسی نرم‌افزار می‌باشد. دانشکده مهندسی و معماریدر قبرس شمالی با رشته‌های کارشناسی خود به دانشجویان تبعه ترکیه، KKTC و بین‌المللی ارائه خدمت می‌نماید

دانشکده مهندسی و معماری

برنامه ها