انشکده علوم سلامت

انشکده علوم سلامت

در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آدا کنت، در سال تحصیلی 2017-2016 در دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی ارگوتراپی و توانبخشی و فیزیوتراپی و توانبخشی کلاس‌های آمادگی زبان انگلیسی کار تعلیم و تربیت را آغاز نمود.دانشکده در این مرحله از فعالیت خود، در راستای سیاست‌های توسعه دانشگاه و نیازهای آموزسی ترکیه و سیستم آموزشی‌مان و با رشته‌ها و گرایش‌های خود، به ارائه خدمت به دانشجویان تبعه ترکیه، KKTC و بین‌المللی در قبرس شمالی ادامه می‌دهد.در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آدا کنت، در سال تحصیلی 2017-2016 در دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی ارگوتراپی و توانبخشی و فیزیوتراپی و توانبخشی کلاس‌های آمادگی زبان انگلیسی کار تعلیم و تربیت را آغاز نمود.دانشکده در این مرحله از فعالیت خود، در راستای سیاست‌های توسعه دانشگاه و نیازهای آموزسی ترکیه و سیستم آموزشی‌مان و با رشته‌ها و گرایش‌های خود، به ارائه خدمت به دانشجویان تبعه ترکیه، KKTC و بین‌المللی در قبرس شمالی ادامه می‌دهد.tedir.

انشکده علوم سلامت

برنامه ها

انشکده علوم سلامت

گالری ویدئو