دانشکده آموزش و پرورش

دانشکده آموزش و پرورش

دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه آدا کنت دانشکده آموزش و پرورش، آموزش و پرورش و در کلاس های آمادگی انگلیسی در برنامه های راهنمایی و مشاوره روانشناختی و آموزش زبان انگلیسی در سال تحصیلی 2016-2017 آغاز شده است. در سال تحصیلی 2018-2018، برنامه تربیت بدنی و تربیت بدنی فعال بوده است.دانشکده آموزش و پرورش شامل بخش های زیر می شود: تربیت بدنی و تربیت معلم ورزشی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان ترکی و مشاوره و راهنمایی روانشناختی و جمهوری ترکیه قبرس شمالی؛ شهروندان جمهوری ترکیه، شهروندان TRNC و همچنان به ارائه خدمات به دانشجویان بین المللی.

دانشکده آموزش و پرورش

برنامه ها