Sevgili Öğrencilerimiz,

Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde; beşeri sermayeyi yetiştirmek ve entelektüel kapasiteyi geliştirmekle yükümlü olan üniversiteler, toplumun gelişimi ve dönüşümünde önemli role sahiptir. Fakültemiz yeni başlayanlar için güzel ve çok değerli bir fırsatı; mezun olanlar için güçlü ve başarılı bir kültürün üyesi olmayı sunan olanakları içermektedir.

Değerlerinin ve deneyimlerinin çeşitliliği ile birbirini besleyen, gelişime açık özel bir topluluğun saygın üyelerisiniz.

Toplumda insan haklarının gerçekleşmesini sağlayan meslek elemanları yetiştiren fakültemizde; en temel ilkemiz, insan haklarına saygıdır.

Üniversite eğitimi ile birlikte geliştirdiğiniz araştırma, muhakeme, iletişim, empati gibi kaynaklarınız; bilgi, beceri, değer ve uygulama temelinde topluma sunacağınız hizmetlerde anahtar olacaktır.

Tarih boyunca sağlık alanındaki gelişmeler, insan refahına yansımış, “iyi” bir yaşam için temel oluşturmuştur. Koruyucu ve önleyici hizmetler ile iyileştirici ve tedavi edici müdahale hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi için önemlidir. Sağlık alanı; hem bilimsel çalışmalar hem de uygulama alanı açısından meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetleri ile yürütülmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin temel amacı; küresel gündemi ve gelişmeler ile toplumun ihtiyaçlarını temele alarak; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olma amacına ulaşmak için;

  • Beslenme ve Diyetetik,
  • Çocuk Gelişimi,
  • Ebelik,
  • Hemşirelik,
  • Odyoloji,
  • Ortez ve Protez,
  • Sağlık Yönetimi,
  • Sosyal Hizmet Bölümlerini bir araya getirmiştir. Hemşirelik Fakültesi’nin 2017 yılında kurulmasıyla Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri fakültemizden ayrılmıştır.

Yetkin profesyoneller ve bilim insanları yetiştirilmesini amaçlayan Ada Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz, yaşam boyu öğrenmeyi ön planda tutmakta, güncel öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları ile farklılık yaratmaktadır. Teorik eğitimin yanı sıra sağlık sektöründe uygulama yaparak yetiştirilen meslek adayları sağlık sorunlarına yaratıcı ve bilimsel çözümler getirebilmektedirler. Saygın ve lider bir fakülte olarak, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz güçlü akademik kadromuz, tüm idari personelimizle başarılarımıza yenilerini siz değerli öğrencilerimiz ile ekleyeceğimizi düşünüyorum.

Sevgi, Saygı ve İçtenlikle.