Birimler

Öğrenci İşleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve tüm öğrencilerimizin kayıtlarının tutulduğu, belgelerin saklandığı, düzenlenip hazırlandığı bir birimdir.

Üniversitemizin, İdari Birimlerinden biri olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin üniversiteye kayıt anından mezun olana kadar iletişimde olacağı bölümümüzdür.

Üniversitemize gelen misafirlere mevcut programlar hakkında bilgi vererek başvuru sürecinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasına kadar etkin rol oynayan Öğrenci İşleri Birimi ayrıca öğrencilerimizle ilgili her türlü belgenin hazırlanması; Öğrenci Belgesi, Transkript, askerlik erteleme ve öğrenci bilgi güncelleme gibi çeşitli işlemleri de birim bünyesinde yürütmektedir.

Öğrenciler kayıt dönemlerinde gerekli evrakları tamamlar ve kaydı oluşturulur. Öğrenciler bilgilerinde değişiklik olması durumunda bilgi veya belge ihtiyacı durumunda öğrenci işlerine başvurabilir.

Kayıt sırasında teslim edilen orijinal evrakların (diploma vs.) saklanması bu birime ait olup kayıt silme, ilişik kesme gibi durumlarda evrakların asılları öğrenci işlerinden geri temin edilir.

Mezun olacak öğrencilerin diploma hazırlanması ve mezuniyet koşullarının kontrolü de bu birim tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim süresi boyunca; ders kayıtlarının tutulması, sistemdeki not girişinde meydana gelen aksaklıklar birimimiz tarafından çözümlenir.

Görev Tanımı:

Öğrencilerin kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili dokümanlarını hazırlamak.

Öğrencilerin kayıt kabul ile ilgili gerekli işleri yapmak,

Öğrencilerle kurum ve/veya kuruluşlardan gelen duyuruları yapmak,

Öğrenci kimlik kartlarının basılması için liste oluşturmak ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,

Günlük öğrenci işlemleri için Öğrenci Belgesi ve Transkript belgeleri hazırlamak,

Öğrencilerin KKTC ve TC’de askerlik erteleme işlemlerini yürütmek,

Eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,

Kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma/kayıt dondurma, intibak işlemleri gerçekleştirmek,

Akademik Takvimin uygulanması,

Yatay ve Dikey Geçişle ilgili iş ve işlemler,

Yabancı Uyruklu öğrencilerle ilgili iş ve işlemler,

Yaz Okulu iş ve işlemleri.

 

İletişim

ogrenciisleri@adakent.edu.tr

İletişim Numaralarımız:

0392 444 39 90

0548 829 88 88

0548 829 80 10 (WhatsApp)

adakent.edu.tr