tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Bağiş Poli̇ti̇kasi

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ  KÜTÜPHANESİ

BAĞIŞ POLİTKASI

 

Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme amacı ile “Sağlama” yollarından “Satın Alma” dışında “Bağış” kanalını da kullanmaktadır. Bağış yapmak isteyen kişi ve/veya kuruluşlarla kim/kimlerin iletişim kuracağı, hangi biçimsel ve/veya içeriksel nitelikleri taşıyan kitap vb. materyalin bağış olarak kabul edileceği, bağışa konu olan materyalin değerlendirilmesi vb. sorunlar bu yönerge ile siz değerli okuyucularımıza yol gösterici olacaktır. Öncelikli olarak bir “Halk Kütüphanesi” gibi her alan ve amaca hizmet eden, hedef kitlesi sınırsız bir kütüphane türü olmayıp, bir “”Üniversite Kütüphanesi” olmamız, hizmete konu olacak materyal ve hedef kitlemizin belirli olması sonucunu getirmektedir. Bu nedenle bağış alırken ilke ve sınırlarımızı belirlememiz doğal ve gereklidir. Bu ilkeler ise üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma amaçlarına ve önceliklerine dayanmalıdır.

         Aşağıda görülen maddeler üniversite kütüphanemizin amaç ve koşulları çerçevesinde hazırlanmış olan Bağış Politikası Yönergesine aittir. Bu ilkelerin uygulanmasıyla bir standardizasyon oluşturmamızın bağış kabulünde olası karmaşa ve belirsizlikleri engelleyeceği, iş akışımızı daha sağlıklı hale getirerek nitelikli ve seçkin bir koleksiyon oluşturmamızı sağlayacağı, dolayısıyla hizmet kalitemizi arttıracağı kanısındayız. Siz değerli kullanıcılarımızın da kitap bağışında bulunmadan önce bu yönergeyi inceleyerek bağışta bulunmak istediğiniz materyallerin belirtilen koşulları sağlamasına dikkat etmenizi rica eder ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

 

1- Ada KENT Üniversitesi Kütüphanesi’ne, özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacı ve   ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir. Koleksiyon geliştirme politikasına uygun olmayan kaynaklar kabul edilemez. Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası Ada KENT Üniversitesi eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına göre belirlenir.

 

2- Kaynakların seçiminde göz önünde tutulan noktalar :

 

-El yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. hariç olmak üzere; sosyal bilimler alanındaki eserlerin (bağış tarihinden itibaren) yayın yılı 30 yıldan eski olanları; fen ve uygulamalı bilimler alanlarındaki eserlerin yayın yılı 10 yıldan eski olanları kabul edilmez. Edebi eserler için tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. (Ancak el kitabı, ansiklopedi, vb. başvuru niteliğinde ve/veya bilimsel anlamda genel geçerliğini koruyan özellikte yayınlar için bu süre esnetilebilir.)

 

-Süreli Yayınların sayılarında devamlılık sağlanmalıdır

.

-Ansiklopedi vb. çok ciltli eserlerin bütünlük oluşturması gerekmektedir.

 

  Koleksiyona katılmayacak kaynaklar :

-Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez.

-Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar, tek sayılar ve makalelerin ayrı basımları bağış olarak kabul edilmez.

 

-İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan basım bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilmez.

 

-İdeolojik ve dini propaganda amaçlı, ahlak kurallarıyla bağdaşmayan vb. bilgi kaynakları ve aynı kaynağa ait birden çok nüshalar bağış olarak kabul edilemez.

 

-Fiziksel açıdan hasarlı, sayfaları eksik, üzerinde başka bir kurumun aidiyet kaşesi bulunan bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilemez.

 

-Bağışçıya ait kişisel notların bulunduğu evrak ve diğer özel belge ve eşyalar kütüphane koleksiyonuna giremeyeceğinden kabul edilmez.

 

3- Bağış yapmak isteyenlerin Kütüphane ‘ye yaptıkları başvuru üzerine Kütüphane tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için,  kütüphane yöneticisi ve uzman kütüphanecilerden oluşan ve Sağlama Bölümü altında yapılanan bir komite, bağışı görüp incelemekle görevlendirilir.

  

4- Bağışlanacak bilgi kaynakları Kütüphaneye “Bağış Teslim Tutanağı” ile teslim edilir. Bağışlanan bilgi kaynaklarının kütüphane koleksiyonuna eklenmesi, eklenmeyenlerin başka kurumlara bağışlanması veya geri dönüşüme gönderilmesi konusunda karar verme yetkisi Kütüphane Yönetici ’sine aittir. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da üniversite kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb.nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komite tarafından yönlendirilebilirler.

 

5- Bağış, ancak komitenin koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra Kütüphane’ ye kabul edilir. Kaynaklar kütüphane koleksiyonu için uygun ise teknik işlemleri yapılarak erişim numaraları verilir ve diğer materyaller gibi koleksiyona eklenerek kullanıcıların yararlanmasına sunulur. Bağış gelen kitap vb. materyalin hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılma önceliği kütüphanenin sağlama politikası paralelindedir. Sağlama politikası gereği işlemlerde, öğretim elemanı, öğrenci vb. kullanıcı istekleri ile satın alınan kitap vb. materyal önceliği almaktadır.

 

6- Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.

 

7- Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da mekân oluşturulamaz. Ancak bağışlanan bilgi kaynakları, yazma veya nadir eserlerden ya da belirli bir konuda zengin bir koleksiyondan oluşuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki karar, Kütüphane Danışma Kurulu’na aittir.

 

8- Bağışlanan basılı bilgi kaynaklarının iç kapağına, bağış sahipleri isterse, Üniversite Kütüphanesine bağışta bulunduğunu belirten adının ve soyadının yer aldığı bir mühür yaptırarak kütüphaneye teslim eder, bu mühür, kütüphane tarafından bağışlanan yapıtların iç kapağına bastırılır.

 

9- Bağışçılara, Kütüphane Yönrtimince, bağışladığı bilgi kaynaklarını akıbeti hakkında bilgilendirme ve teşekkür yazısı yazılır.

 

10- Kütüphane Bağış Politikasından sorumlu komite üyeleri bu politika dışında hareket edemezler. Yukarıda açılımı yapılan Bağış Politikası dışında koşullu bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.

 

*Not: Bağış yapmak isteyenler Bağış yayın formuna ‘Başvuru / Formlar ‘ kısmından ulaşabilirler.