tr info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tr info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Atilla Berberoğlu Ders Notları

 

  Atilla Berberoğlu

 

Önce Beni Oku 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodontoloji Tarihçe 
Kanıta Dayalı Karar Verme
Dişeti Epitel
Dişeti Bağ Dokusu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dişi destekleyen dokular Periodontal ligament
Dişi destekleyen dokular Sement
Dişi destekleyen dokular Alveoler proçes
Yaşlanma ve periodonsiyum

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodontal hastalıkların sınıflandırılması
Periodontal Epidemiyoloji
Diş Taşı ve diğer Predispozan faktörler
Periodontal patogenez

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodontal hastaliklarin mikrobiyolojisi
Oral malodor
Sigara ve periodontal sağlık
Gingivitisin klinik özellikleri

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akut Gingival Hastalıklar
Deskuamatif gingivitis
Çocuklarda görülen gingival hastalıklar
Dişeti büyümeleri

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scalling and root planing
Periodontal cep
Kemik yıkımı ve paternleri
Oklüzal travma

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HIV Tedavi
Kronik Periodontitis
Agresif Periodontitis
Nekrotizan ülseratif periodontitis

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodontal muayene ve teşhis
Risk Değerlendirmesi
 Periodontal Prognoz
Periodontal Tedavi planlaması

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kadınlarda periodontal tedavi
Yaşlılarda periodontal tedavi
Akut periodontal hastalıkların tedavisi
Periodontal apselerin tedavisi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agresif ve Atipik Periodontitislerin Tedavisi
İleri tanı teknikleri
Kemoterapik ajanlar
Plak Kontrolü

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tedavinin cerrahi fazı
Endodontik Lezyonlar ile İlişkili Periodontitis
Gingival cerrahi teknikleri
Tedavinin cerrahi fazı

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konak yanıtının modülasyonu
Periodontal cep tedavisinde flep
Rezektif kemik tedavisi
Yeniden Yapılandırıcı Periodontal Cerrahi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodontal tedavide ortodonti
Estetik periodontal cerrahi
Destekleyici periodontal tedavi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________