درباره Ada Kent

رئیس هیئت امنا

گروه آموزش اروپایی خدمات آموزش و پرورش در سطوح مختلف در 15 مؤسسه آموزشی مختلف در اروپا با کالج اروپایی، کالج اروپایی، مدرسه حرفه ای اروپا و قبرس قبرس در قبرس با سابقه بیش از سی سال و بین المللی ارائه می دهد.