Akademik

SEM

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'nde lisans öğretim programları dışında verilen, yaşam boyu öğrenim anlayışıyla Avrupa standartlarına uygun olarak çeşitli sertifika eğitim programları düzenlemektedir. SEM, eğitim verirken, teorik ve uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktadır.

MİSYON
Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden kaliteli eğitimler vermek. 

Bireyi, kendini gerçekleştirebilmesi; nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi adına teşvik etmek ve bireyin, bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak.

VİZYON
Sürekli değişime açık, çağın gerekliliklerini takip eden, toplumsal sorumluluk bilinci ile önce Kuzey Kıbrıs ve Türkiye daha sonra tüm Avrupa insanına yararlı olmayı hedefleyen güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak.

Doç. Dr. Oytun SÖZÜDOĞRU
0 548 829 80 03
0 392 365 39 94
oytun.sozudogru@adakent.edu.tr
www.adakent.edu.tr