نامزد دانشجو

حال دانش آموزان ملی شرایط لازم برای پذیرش

قرار دادن دانش آموزان در برنامه های دانشگاه کنت Ada با آزمون ورودی دانشگاه انجام می شود. 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموزان: 

  • فتوکپی شناسنامه 
  • ديپلم اصلی و 8 كپي يا كپي اصلی و 6 سند خروجی دبیرستان، 
  • 6 پاسپورت عکس 
  • رسید بانکی که شهريه سالانه یا قسط اول واریز شده است نمایش (کلیک کنید برای جزئیات بیشتر به بانک)، 
  • گواهی اقامت.