نامزد دانشجو

شرایط لازم برای پذیرش ثبت نام برای دانش آموزان اتباع ک

دانش آموزان از جمهوری می توانید ثبت نام در دانشگاه کنت Ada با فراهم کردن شرایط زیر در چارچوب سهمیه مشخص شده.
به برنامه های چهار ساله به عنوان یک نتیجه از آزمون های ورودی دانشگاه توسط دانشجو انتخاب و قرار دادن مرکز (OSYM) برای برنامه های دیگر به جز آموزش های فیزیکی و ورزشی آموزش تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش قرار می گیرد برای این برنامه 2018 TYT (آزمون مهارت اساسی) این است که حداقل 150 امتیاز خام به دست آمده است و آزمون مهارت های خاص توسط دانشگاه برگزار می شود باید موفق شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
• 2018 خروجی اینترنت سند نتیجه YKS و نسخه 4;
• اصل و 4 فتوکپی از دیپلم دبیرستان;
• اگر دیپلم دبیرستان، دانش آموز دبیرستان سند خروجی (مستند تحصيل) و 6 كپي آماده نشده است;
• 1 رونوشت یا فتوکپی شناسنامه.
• 8 عکس پاسپورت;
• سند فقدان داوطلبان مرد وابستگی نظامی (گواهی وضعیت نظامی) (برای سال 1999 و قبل از تولد).
• بانک رسید که بیان تمام و یا قسط اول دوره شهریه سپرده شده است;
• گزارش های پزشکی (رادیوگرافی قفسه سینه HICV هپاتيت B و هپاتيت C) و فتوکپی 2
(از کامل محل سکونت و یا بيمارستان وابسته به وزارت بهداشت از تام باید گرفته شود).