Aday Öğrenci

TC Uyruklu Öğrenciler Kayıt Kabul Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki koşulları sağlayarak Ada KENT Üniversitesi’ne kayıt yaptırabilirler.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç diğer tüm programlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavları sonucunda dört yıllık programlara yerleştirilmiş olmak,


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için ise 2019-TYT'den (Temel Yeterlilik Testi) en az 150 ham puan almış olmak ve Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

 

Kayıt için Gerekli Belgeler
•    2019 YKS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi;
•    Lise diplomasının aslı ve 4 adet fotokopisi;
•    Lise diploması hazırlanmamış ise öğrencinin lise çıkış belgesinin aslı (mezun olduğunu belgeleyen) ve 6 adet fotokopisi;
•    Nüfus cüzdanın 1 adet sureti veya fotokopisi;
•    8 adet vesikalık fotoğraf;
•    Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Askerlik Durum Belgesi) (2000 ve öncesi doğumlular için);
•    Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu;
•    Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C sonuçlarını gösterecektir.)
(TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir).