tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
May 11, 2024

Day

  3 Oturum gerçekleşen Sempozyumda ; 1.Oturum: Oturum Başkanı: Prof.Dr.Pervin -(Arb.Ayşe Dilek Ergüler) Eşler Arasındaki Mal Varlığı ve Boşanma Davalarında Aile Arabulucuğu Uygulamaları -(Doç.Dr.Yasemin Güllüoğlu) Aile Arabuluculuğu Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi -(Arb.Şebnem Akçınar) Aile Arabuluculuğunun Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromunun Çözüm Yolları Somer 2.Oturum: Oturum Başkanı:Prof.Dr.M.Serhat Sarısözen -(Prof.Dr.Pervin Somer) Güç Dengesizliğinin Aile Arabulucuğundaki Yansımaları -Prof.Dr.Cumhur Rüzgaresen...
Read More