Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

Programın amacı; en son teorik bilgilere sahip, insan sağlığını ön planda tutan, bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık, toplum ağız ve diş sağlığını ön planda tutan, modern ve ileri teknolojiye dayalı en sağlıklı aynı zamanda kaliteli tedavi hizmetlerini veren ve ayrıca liderlik vasıflarına sahip topluma önderlik edebilecek diş hekimleri yetiştirmektir.  

 Programdan mezun olanlar ‘Diş Hekimi’ diploması alacaklardır.  

Programdan mezun olacaklar, üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde, diş tedavisi yapabilecek fiziki alt yapısı bulunan tüm kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi muayenehanelerini açabilirler. Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim süresi beş yıl, eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir.  

Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim sisteminde yatay ve dikey entegrasyon göz önünde bulundurulmuştur. Bu sistemin en önemli özelliği temel tıp bilimleri ve klinik diş hekimliği bilimlerinin kaynaşmasıdır. Bu amaca uygun olmak üzere öğrencilere teorik ve pratik eğitim almaktadır. Ana hatlarıyla, öğrencilere insan organizmasına ilişkin temel bilgiler, ayrıca organik kimya, moleküler biyoloji, biyokimya, histoloji, embriyoloji, fizyoloji ve anatomi bilgisi verilmektedir. Hücre, doku ve organ sistemlerinin normal yapılarının ve aralarındaki ilişkilerin kavranması amaçlanmaktadır. Öğrenciler, arşaştırma yaparken veya yapılmış olan araştırmaları yorumlarken gerekli olan istatistik yöntemleri öğreneceklerdir. Tüm öğrenim boyunca teorik meslek derslerinin yanı sıra 4. ve 5. yıllarda 8 temel branş dersi olan Ortodonti, Protetik Tedavi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Pedodonti, Konservatif Tedavi, Endodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Periodontoloji derslerinin klinik uygulamaları yapılacaktır. Program dahilinde toplum ağız ve diş sağlığı bilincini sağlamak için öğrencilerle birlikte ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacaktır. 

 Uygulanmakta olan öğretim programı eğitim fakültesi danışmanlığında değerlendirilecek, alınan sonuca göre gerekiyorsa program değişiklikleri önerilecektir. Aynı zamanda Avrupa ve Amerika’daki fakülteler ve eğitim kuruluşlarıyla bilgi ağı kurulacaktır.