در باره پوهنځی

در باره پوهنځی

دانشکده آموزش و پرورش از Ada کنت دانشگاه شروع به تدریس در کلاس های زبان انگلیسی مقدماتی در سال تحصيلی 2016-2017، راهنمایی و مشاوره روانی و برنامه های کارشناسی زبان انگلیسی. تا سال 2018 2017 سال تحصیلی تربیت بدنی و ورزش آموزش راه اندازی شده. دانشکده تربیت بدنی و آموزش ورزشی, آموزش زبان انگلیسی, آموزش ترکی و بخش روانشناسی مشاوره و راهنمایی در جمهوری ترکی قبرس شمالی; شهروند جمهوری ترکیه در حال شهروندان و همچنان در خدمت دانشجویان بین المللی.