Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Lisans Programının Amacı

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen,karşılaştığı problemlerle hangi yöntemlerle baş edebileceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrencilerin doğru bir şekilde tanınmaları, bireyde var olan potansiyellerin doğru bir şekilde tespiti ve bu potansiyel doğrultusunda yönlendirilmeleri için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. 
İhtiyaç çerçevesinde hızlı, kaliteli ve refah koşulları yüksek iş bulma imkanı, Türkiye’nin ve KKTC’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki bilimsel birikiminin artırılarak üst seviyelere getirilmesi, çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda teorik ve pratik temelli proje yürütme imkanı, uluslararası akreditasyon ve akademik iş birlikleri imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanının ihtiyaç duyacağı akademisyen ve meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi.

Mezun Olma Koşulları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için 152 ders saati teorik, 34 ders saati pratik olmak üzere toplam 186 ders saati doldurulması zorunludur. Her bir öğrenci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

Staj

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 8 dönemden oluşuyor. Öğrencilerin, 3. dönemde Okullarda Gözlem dersinde haftada 2 saat, 7. dönemde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinde haftada 4 saat, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde haftada 2 saat, 8. dönemde Kurum Deneyimi dersinde haftada 4 saat olmak üzere toplam 12 saat staj uygulamalarına katılmaları gerekiyor. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile Kurum Deneyimi dersinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılıyor. 

Kariyer Olanakları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, resmi ve özel okullarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.